Bundelen per bestemming, binnenvaartschip of terminal

In de haven van Rotterdam vindt de overslag van containers vaak in kleine calls bij meerdere terminals en depots plaats. Hierdoor is sprake van een aanzienlijke kans op het zogenaamde ‘domino-effect’; te laat vertrek bij stop A resulteert automatisch in vertraagde aankomst bij stop B. Bovendien worden kades, kranen en binnenvaartschepen hierdoor niet altijd efficiënt ingezet.

Pijler 2: call optimalisatie heeft als doel het aantal calls te verkleinen en de omvang van de gemiddelde call size te vergroten in de Rotterdamse haven. Het optimaliseren van de calls draagt direct bij aan het optimaliseren van de operationele containerbinnenvaartketen. Containers kunnen worden gebundeld per terminal, bestemming of binnenvaartschip. Nextlogic maakt onderscheid in bundelen in het achterland en bundelen in de zeehaven.

Bundelen in het achterland

Vaarwegennetwerk containerbinnenvaart

Bron: Bureau Voorlichting Binnenvaart

Bundelen in het achterland ook wel vessel sharing genoemd, vindt plaats via het HUB en HOP concept. Een aantal inland terminals past dit principe al toe. Deze samenwerking kan echter op grotere schaal en intensiever worden toegepast.

  • HUB concept: consolideren van containerstromen via een hub.
  • HOP concept: aandoen van meerdere inland terminals door barge.

Bundelen in de zeehaven

Container terminals en empy depots Port of Rotterdam

Bundelen in de zeehaven vindt plaats via het PULL en PUSH concept. Voor het PULL concept zijn de business case, spelregels en condities reeds uitgewerkt. Daarnaast is de pilot succesvol afgerond en besloten deze verder op te schalen.

  • PULL concept: lossen van containers op andere deep sea terminal waar barge toch al heen gaat.
  • PUSH concept: vervoeren van containers met andere barge dan oorspronkelijk gepland.