Informatie-uitwisseling is de fundering van Nextlogic

Informatie-uitwisseling is de fundering van de Nextlogic pijlers – neutrale integrale planning, call optimalisatie en performance meting – en uiteindelijk van een betrouwbaar en concurrerend containerbinnenvaartproduct. Het is de noodzakelijke input voor planningstool BREIN en het informatieplatform. Zonder goede informatie-uitwisseling is het onmogelijk de afhandeling van de containerbinnenvaart in Rotterdam te optimaliseren.

Informatie-uitwisseling is de fundering van Nextlogic

 

Huidige informatie-uitwisseling behoeft verbetering

De huidige informatie-uitwisseling tussen ketenpartijen in de containerbinnenvaart behoeft verbetering en uitbreiding. Verbetering en uitbreiding van informatie-uitwisseling:

  • zal direct bijdragen aan het verbeteren van de operationele efficiency
    Een hogere kwaliteit van informatie (juist, volledig en tijdig bij de relevante partijen) en een hogere dekkingsgraad zal direct bijdragen aan het verbeteren van operationele processen.
  • maakt een betere performance meting en analyse mogelijk
    Voor de performance meting en analyses wordt gebruik gemaakt van het informatieplatform. Tevens zal er maximale aandacht worden besteed dat informatie alleen kan worden gebruikt conform afspraken met de eigenaar daarvan (zogenaamde autorisatie).

 

Onderdelen

Vanaf 2015 wordt de informatie-uitwisseling verbeterd en uitgebreid op de onderstaande onderdelen:

Verbeteren kwaliteit van informatieVerbeteren van de kwaliteit van informatie volledig, juist en op tijd bij relevante partijen API-icon---Nextlogic Dekkingsgraad verhogen: meer partijen delen informatie