Het middel voor informatie-uitwisseling

Goede informatie-uitwisseling is cruciaal voor het beter functioneren van de containerbinnenvaartketen. In de toekomst zullen de informatiestromen van de ketenpartijen (terminal operator, barge operator, depot operator, barge en rederijen) via het informatieplatform lopen.

Werking informatieplatform

Vanaf begin 2017 zullen ketenpartijen hun informatie door middel van webschermen, EDI of API met het informatieplatform uitwisselen. Het informatieplatform – dat via een koppeling informatie en data uitwisselt met het Port Community Systeem – levert vervolgens op het juiste moment de juiste informatie bij de ketenpartijen aan. De verwachting is dat API´s steeds vaker worden gebruikt maar wat zijn API’s en wat hebben we eraan?

Nextlogic Informatieplatform


Voeden van BREIN

In de toekomst zal het informatieplatform de geautomatiseerde planningstool BREIN met de juiste benodigde informatie voeden. Goede informatie-uitwisseling is noodzakelijk voor het realiseren van een neutrale integrale planning.

Input voor performance meting

Voor de performance meting en analyses zal zoveel mogelijk gebruik gemaakt worden van de informatie die beschikbaar gesteld wordt via het informatieplatform.