Iedereen erkent inmiddels de noodzaak van goede informatie-uitwisseling voor het beter functioneren van de containerbinnenvaartketen. In de toekomst zullen de informatiestromen van de ketenpartijen via het informatieplatform lopen. Het platform zorgt ervoor dat op het juiste moment de juiste informatie bij de juiste partij geleverd wordt. Via een koppeling wisselt het informatieplatform data uit met het Port Community Systeem. De informatie die beschikbaar wordt gesteld, is op verschillende manieren toegankelijk: via webschermen, EDI en API’s. De verwachting is dat API´s steeds vaker worden gebruikt. Maar wat zijn API´s eigenlijk en belangrijker nog: wat hebben we eraan?

API_Nextlogic_previewOm toegang te krijgen tot de informatie die de ketenpartijen in toenemende mate met elkaar uitwisselen, is het gebruik van een webscherm in principe het eenvoudigst. De gebruiker (één van de ketenpartijen, dus een barge operator, depot of terminal) bezoekt een website waar hij inlogt en vervolgens data raadpleegt of toevoegt. Er hoeft op deze manier niet te worden geïnvesteerd in een koppeling met het eigen bedrijfssysteem. Nadeel is echter dat de data ook niet gebruikt kan worden in het eigen bedrijfssysteem. Dit betekent dat de data opnieuw moet worden ‘ingeklopt’ wat tijdrovend is. Voor een tijdelijke (proef)periode is het gebruik van webschermen dus een prima oplossing. Voor structurele informatie-uitwisseling zijn er echter veel (kosten)efficiëntere alternatieven. Sinds een kleine 20 jaar wordt in de havenlogistiek gebruik gemaakt van EDI (Electronic Data Interchange), een standaard voor het uitwisselen van geautomatiseerde data tussen computersystemen.

Voor de informatie-uitwisseling moeten dus bepaalde standaardsjablonen en protocollen (genaamd EDIFACT) worden gehanteerd. Door het gebruik van deze standaarden kan de data ook worden gebruikt in het eigen bedrijfssysteem. Echter alleen in het strikte EDIFACT format; de vorm en definitie van de data is niet flexibel.

API’s

Een application programming interface (API) is een verzameling van definities die het mogelijk maakt om computersystemen (of onderdelen hiervan) onderling te laten communiceren. De verwachting is dat API´s steeds vaker worden gebruikt door de flexibiliteit en het gemak dat API’s bieden. Door deze technische innovatie kan verrijkte informatie eenvoudiger, en straks real-time, gedeeld en gesynchroniseerd worden tussen de systemen van binnenvaart operators, depots en terminals en het platform. Tevens is het gemakkelijker om processen te veranderen en naar eigen behoefte in te regelen, dus om een systeem in te richten dat precies aan de wensen van planners voldoet.

API’s houden rekening met zowel authenticatie; ‘is de gebruiker ingelogd?’ als met autorisatie; ‘heeft de gebruiker rechten om de betreffende data te gebruiken of te wijzigen?’. Hiermee wordt geregeld dat partijen enkel toegang hebben tot relevante data (waarover de eigenaar vooraf toestemming heeft gegeven). Vooral autorisatie is een belangrijk aandachtspunt. Uiteraard zit de Gebruikersgroep, waarin alle ketenpartijen vertegenwoordigd zijn die nauw betrokken zijn bij elke ontwikkelstap, ook hier bovenop.

Het wordt kortom eenvoudiger om één geïntegreerde omgeving te creëren – weg dus van de praktijk waar drie verschillende systemen en schermen open staan. En communicatie zowel per EDI, e-mail, fax en telefoon plaats vindt.