Optimalisatie afhandeling containerbinnenvaart Rotterdam

Neutrale integrale planning Nextlogic

Een betrouwbaar en voorspelbaar product vraagt om een geoptimaliseerde afhandeling van de containerbinnenvaart. De huidige processen rond het bezoeken van terminals en depots in de Rotterdamse haven kunnen aanzienlijk verbeterd worden. De vraag naar afhandelcapaciteit (barge operator) zal in de toekomst beter moeten worden afgestemd op het aanbod van afhandelcapaciteit (terminal operator & depot operator).

Door binnenvaartschepen neutraal en integraal aan terminal en depot slots toe te wijzen (pijler 1), wordt vraag en aanbod beter op elkaar afgestemd en verbetert de betrouwbaar- en voorspelbaarheid. Hierdoor vindt de afstemming centraal in plaats van bilateraal plaats. Door gebruik te maken van het informatieplatform, hoeven ketenpartijen onderling minder af te stemmen en wordt er minder gebeld.

Integrale planning benodigd informatieplatform en BREIN

Neutrale integrale planning benodigt informatie-uitwisseling via het platform. Daarnaast dienen operationele spelregels, procesafspraken en aansprakelijkheid vastgelegd te worden. De daadwerkelijke planning wordt door de geautomatiseerde planningstool BREIN gerealiseerd.