Wat is BREIN en wat doet het?

De geautomatiseerde planningstool BREIN speelt een belangrijke rol bij de neutrale integrale planning van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven. BREIN zal in de toekomst de vraag naar (barge operator) en het aanbod van (terminal & depot operator) afhandelcapaciteit neutraal en integraal plannen.

Door de benodigde en beschikbare afhandelcapaciteit dynamisch (vooraf en real time) op elkaar af te stemmen, wordt een optimale planning en rotatie gegenereerd. BREIN houdt voortdurend rekening met veranderingen in de praktijk en anticipeert op real-time verstoringen zoals stuwage beperkingen, de deepsea closing bij export et cetera.

BREIN - neutrale integrale planning Nextlogic


Informatie-uitwisseling op orde voor BREIN

Voor het optimaal functioneren van BREIN is het noodzakelijk dat de informatie-uitwisseling volledig op orde is. De informatie moet juist, volledig en op tijd bij relevante partijen zijn. Daarnaast is het essentieel dat alle partijen meedoen en hun afspraken nakomen. Voor de bijbehorende processen is een uitgebreide set aan operationele spelregels opgesteld. Op termijn wordt BREIN tevens ontwikkeld voor het signaleren van bundelmogelijkheden van containers in de haven en het achterland: pijler 2 “Call optimalisatie”.

 

Hoe werkt BREIN?

  • Terminals en depots maken hun beschikbare capaciteit en veranderingen kenbaar
  • Barge operators maken afhandelbehoeften en eventuele veranderingen hierin kenbaar
  • Terminal, depot en barge operators geven real-time status informatie door
  • BREIN gebruikt deze informatie om rotaties voor binnenvaartschepen en afhandeling bij terminals en depots te plannen
  • BREIN houdt rekening met zaken als stuwageplannen, deepsea closing en afhandelconcepten