Naar een betrouwbaar en concurrerend binnenvaartproduct

Jaarlijks wordt zo’n 2,6 miljoen TEU per containerbinnenvaartschip van en naar het achterland van Rotterdam vervoerd. Naar verwachting zal de containerbinnenvaart vanaf de Maasvlakte de komende jaren sterk toenemen. Een groei die uitsluitend mogelijk is met een geoptimaliseerde operationele keten.

De huidige afhandeling van de containerbinnenvaart in de haven van Rotterdam wordt gekenmerkt door onderstaande inefficiënties en kan aanzienlijk verbeterd worden. Ze zijn een doorn in het oog voor de containerbinnenvaartketen, die de ambitie en kans heeft om de komende decennia sterk te groeien. Niets doen is geen optie!

Inefficiënties containerbinnenvaart Rotterdam

  • Laden en lossen bij meerdere terminals en depots: grote kans op ‘domino-effect’
  • Vaak beperkt aantal containers per laad-los moment: kleine call sizes
  • Bilaterale planning tussen terminals, depots en barge operators: onvoldoende gecoördineerd
  • Voorrang deepsea, shortsea en feeder verkeer boven containerbinnenvaart

Huidige situatie containerbinnenvaartNextlogic: keteninitiatief

Een efficiëntere afhandeling van de containerbinnenvaart vergt instemming van alle ketenpartijen met uiteenlopende belangen. Het ontwikkelen van een oplossing waar alle partijen aan meewerken en bij winnen, is daarom complex. Sinds najaar 2011 hebben vertegenwoordigers van de zeehaventerminals, depots, barge operators/inland terminals en rederijen zich samen met Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat verenigd in Nextlogic. Nextlogic gaat de inefficiënties in de containerbinnenvaart gefaseerd met een havenbrede oplossing aanpakken. Met als doel; winst voor de hele keten.

Nextlogic richt zich primair op de onderstaande doelstellingen:

Operationele efficiëntie verbeteren Betrouwbaarheid en voorspelbaarheid verhogen Groei mogelijk maken én
groei stimuleren
  • Betere benutting van kades en kranen
  • Betere afstemming vraag en aanbod
  • Versterking concurrentiepositie
  • Efficiëntere inzet van schepen
  • Beter binnenvaartproduct
  • Positieve bijdrage modal split

 

Drie pijlers van Nextlogic

De Nextlogic oplossing is gebaseerd op de onderstaande 3 pijlers.

Neutrale integrale planning

Door terminal en depot slots neutraal en integraal te plannen, verbetert de betrouwbaarheid. En worden kades, kranen en binnenvaartschepen beter benut.
Lees meer

Call optimalisatie

Als containers gebundeld worden per terminal, bestem­ming of binnenvaartschip, nemen de calls in omvang toe en in aantal af. Dit draagt bij aan de ketenefficiency.
Lees meer

Performance meting

Met de performance meting wordt de performance van de keten- (partijen), kwaliteit van informatie en kwaliteit van systemen/BREIN inzichtelijk gemaakt.
Lees meer