Permanent verbeteren containerbinnenvaartproduct

Binnenvaartschepen vervoeren op jaarbasis circa 3,6 miljoen TEU van en naar het achterland van de Rotterdamse haven. Daarmee is de binnenvaart een van de drijvende krachten achter het succes van de containerhaven Rotterdam.

Voor bedrijven in de containerbinnenvaart is een goede planning cruciaal. Daarbij willen hun klanten, zoals verladers en expediteurs, kunnen vertrouwen op een betrouwbaar product. De terminals, empty depots en barge ondernemers zijn het erover eens dat de huidige afhandeling van de containerbinnenvaart beter kan en moet. Om die reden zijn zij sinds eind 2011 gezamenlijk vertegenwoordigd in Nextlogic. Centraal hierin staat de keuze om alle rotaties en calls van binnenvaartschepen vanuit één gezamenlijke planning in te delen.


Huidige afhandeling: intensief afstemproces

Momenteel kenmerkt de afhandeling van de containerbinnenvaart zich door een intensief afstemproces. Planners hebben dagelijks veel contact met elkaar om een zo goed mogelijke planning te maken voor hun eigen schepen en voor hun eigen terminal kade. Omdat ieder alleen zicht heeft op zijn eigen plan en beschikbare capaciteit, lukt het niet om de vraag naar en het aanbod van de afhandelcapaciteit goed op elkaar aan te laten sluiten. Dit zorgt geregeld voor een planning die in de praktijk niet uitvoerbaar is, onnodig lange havenverblijftijden en een niet-optimale inzet van kades, kranen, ploegen en schepen. Deze situatie leidt tot in-efficiency en te hoge kosten voor de individuele bedrijven, heeft impact op de betrouwbaarheid en het imago van het containerbinnenvaartproduct én op de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven.


Samen optimaliseren

Nextlogic is een samenwerking van, voor en door de containerbinnenvaart, bestaande uit zeehaventerminals, empty depots en barge operators. Samen ontwikkelen zij producten, systemen en processen die nodig zijn voor de optimalisering van de keten. Zij streven samen naar:

  • Een permanente verbetering van het containerbinnenvaartproduct in en rond de Rotterdamse haven
  • Betrouwbare planning & operatie
  • Optimale inzet van assets; kades, kranen en schepen

Op het moment waarop de nieuwe werkwijze wordt geïmplementeerd, zal er een permanente organisatie worden ingericht die de werkzaamheden van het programma gaat doorzetten.