Een doorbraak in efficiëntie en betrouwbaarheid

Binnenvaartschepen vervoeren op jaarbasis circa 4 miljoen TEU van en naar het achterland van de Rotterdamse haven. Daarmee is de binnenvaart een van de drijvende krachten achter het succes van de containerhaven Rotterdam.

Voor bedrijven in de containerbinnenvaart is een goede planning cruciaal. Daarbij willen verladers en expediteurs kunnen vertrouwen op een betrouwbaar product.

Intensief afstemproces

Bij de afhandeling van de containerbinnenvaart wordt intensief tussen planners afgestemd. Zij maken een planning voor hun eigen schepen en kades en hebben daarbij uitsluitend zicht op het eigen plan en beschikbare capaciteit. Hierdoor lukt het niet de vraag en het aanbod goed op elkaar af te stemmen. Dit zorgt geregeld voor een onuitvoerbare planning onnodig lange havenverblijftijden en een niet-optimale inzet van kades, kranen, ploegen en schepen. Deze situatie leidt tot in-efficiency en te hoge kosten en heeft impact op de betrouwbaarheid en het imago van het containerbinnenvaartproduct én op de concurrentiepositie van de Rotterdamse haven.

HUIDIGE BILATERALE AFSTEMMING

 

INTEGRALE PLANNING NEXTLOGIC

 

Nextlogic BV

Nextlogic richt zich op het verbeteren van de afhandeling van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven. In samenwerking met de markt bedenkt en ontwikkelt Nextlogic innovatieve systemen en processen en biedt daarmee terminals, empty depots en barge operators / inland terminals een neutrale en integrale planning. Nextlogic BV is een 100% dochteronderneming van Havenbedrijf Rotterdam.