oktober 2014

Sjoerd Sjoerdsma – Programmamanager Nextlogic

“Betrouwbaardere en efficiëntere containerbinnenvaart”

Sjoerd Sjoerdsma - Programmamanager NextlogicVoormalig Keyrail directeur Sjoerd Sjoerdsma is sinds 1 oktober de opvolger van Teunis Steenbeek als programmamanager van Nextlogic. De leden van de stuurgroep van Nextlogic hebben Sjoerdsma benoemd tot opvolger van Teunis Steenbeek die na een periode van drie jaar stopt met zijn werkzaamheden voor Nextlogic. Sjoerdsma: “Binnen Nextlogic zijn de afgelopen jaren belangrijke stappen gezet en ideeën zijn omgezet naar concrete oplossingen en plannen. In de huidige fase gaat het om het zichtbaar en bruikbaar maken van het goede denkwerk. De kennis en ervaring die ik heb opgedaan bij onder andere Keyrail zet ik graag in om Nextlogic tot een succes te maken.”

Lees hier het gehele interview met Sjoerd Sjoerdsma Programmamanager Nextlogic 

 

Cissy Appeldoorn – APM Terminals

“Capaciteit terminal is straks inzichtelijk”

Gebruikersgroep Nextlogic“We wachten nu vol spanning af tot we de eerste gebruikersschermen te zien krijgen,” zegt Cissy Appeldoorn. Zij vertegenwoordigt APM Terminals en werkt samen met de zes andere leden van de gebruikersgroep aan de functionaliteiten van Nextlogic, waaronder de uitwerking van de eerste schermen waarmee straks gewerkt gaat worden. Portbase is nu bezig met de technische ontwikkeling ervan.

 

Lees hier het gehele interview met Cissy Appeldoorn van APM Terminals

 

maart 2013

Cok Vinke – Contargo Waterways Logistics

“Alle tanden van het wiel moeten in elkaar grijpen”

Cok VinkeWat is voor u de meerwaarde van Nextlogic?
“We hebben als binnenvaart natuurlijk altijd een nadeel ten opzichte van weg- en railtransport. We maken voor een belangrijk deel gebruik van dezelfde equipment als de zeevaart. Ik denk dat het een sterke verbetering is als we met terminal-slots gaan werken, die worden ingedeeld door ‘Brein’. Maar is dat de ultieme oplossing? Ik denk het niet. Maar het is wel degelijk een vooruitgang en dus moeten we ervoor kiezen. Ik ben er nog steeds van overtuigd dat dit een uitstekende oplossing is, maar we moeten wel beseffen dat het om meerdere puzzelstukjes gaat en er niet één ultieme oplossing is. We moeten dus serieus naar Nextlogic kijken, maar er zijn dingen buiten Nextlogic, die we ook moeten bestuderen. Bijvoorbeeld een Barge Service Center.”

Lees hier het gehele interview met Cok Vinke van Contargo Waterways Logistics 

Theo van Zijll – ECT

“Een systeem dat het hele plaatje overziet”

Theo van ZijllWaarom is Nextlogic belangrijk?
“Nextlogic is belangrijk voor de toekomst. Hoe meer terminals en hoe meer hopmomenten (verschillende calls – red.) er zijn voor binnenvaartschepen, hoe belangrijker het wordt om een planning gemeenschappelijk af te stemmen. In de huidige situatie werkt iedereen aan zijn eigen optimale planning, zonder dat er voor de gehele keten overzicht is op de gehele doorloop binnen “het Rotterdamse”. Wat we dus nodig hebben, is een systeem dat het hele plaatje overziet. Als er ergens in de keten een probleem ontstaat, dan moet het Brein met een alternatieve oplossing komen. Die alternatieve oplossing kan gegeven worden, omdat het Brein de gehele situatie overziet en voor de keten de beste oplossing kiest.

Er moet straks ook een koppeling tot stand komen met een actueel locatiesysteem, zodat je weet waar welk schip op een bepaald moment is. Dankzij het Brein is een ruimere planning vooraf mogelijk door een eerdere afstemming van vraag en aanbod. Natuurlijk is het onnauwkeurig als er een paar dagen van te voren wordt gepland, maar er is wel een planning die veel eerder beschikbaar is, zodat je kunt bepalen of er een kraan meer of minder ingezet moet worden of het onderhoud van een kraan bijvoorbeeld nog even uitgesteld moet worden. Hoe dichter op het werkelijke aankomstmoment van het schip hoe nauwkeuriger de planning zal gaan worden.”

Lees hier het gehele interview met Theo van Zijll van ECT

Rob Wervenbos – United Waalhaven Group

Empty depots volwaardig betrokken bij Nextlogic

Rob WervenbosWat is voor u de meerwaarde van Nextlogic?
“Het uiteindelijk streven is natuurlijk om de efficiëntie voor de gehele keten te verbeteren. Voor wat betreft de depots zijn we blij dat deze branche nu eindelijk eens volwaardig wordt betrokken bij de gehele containerlogistiek. Te lang zijn we gezien als een opslagplaats waar men tijdelijk wat lege containers parkeert. De empty depots zijn de afgelopen jaren een heel belangrijke schakel geworden in de Europese export. Dat wordt vaak onderschat. Er komt veel bij kijken. Het grootste deel van de exportcontainers komt via de empty depots. Daarmee zijn die een vast onderdeel van de keten.

Al naar gelang de haast dagelijkse aanpassingen in de wensen van rederijen, zorgen de depots dat de gewenste volumes containers in de vereiste kwaliteitsgradaties op tijd geprepareerd en/of gerepareerd worden. Het is dan ook van groot belang dat wij ruim van tevoren worden geïnformeerd wanneer desbetreffende partijen worden uitgehaald. Vaak is ook bij de empty depots snelle informatie nodig over de containers en worden de depots ingezet als logistieke draaischijf. Alleen UWT doet jaarlijks al meer dan 175.000 barge-handlings. De empty depot-sector is belangrijk in de totale logistiek.”

Lees hier het gehele interview met Rob Wervenbos – United Waalhaven Group

Ben van Rooy – Brabant Intermodal

Vergroting marktaandeel voor binnenvaart door betere planning

Ben van RooyWat is de meerwaarde van Nextlogic?
“Het binnenvaartproduct betrouwbaarder maken. Dat is ook een belangrijke boodschap richting verladers. De frequentie en de rotatiesnelheid van de binnenvaartschepen kunnen omhoog. Dat is kostentechnisch beter voor het binnenvaartproduct. Voor de inland terminals is dat net zo goed belangrijk, want wij plannen onze eigen schepen in en Nextlogic betekent gewoon verbetering van die planning. We hebben met elkaar de opdracht om het marktaandeel van de binnenvaart te vergroten. Dat kan als je de verlader een betere garantie kunt geven over tijdige levering en het binnenvaartproduct ‘sneller’ kunt maken. Dat kan nu niet altijd vanwege de onzekerheid in de doorlooptijd.”

Ben van Rooy vindt het niet zinvol eenzijdig met de verwijtende vinger te wijzen over de schuldvraag wie er verantwoordelijk is voor de afhandeling “Je kan het niet van één kant bekijken. Er komen wekelijks vele honderden binnenvaartschepen voor de kant bij zeehaventerminals. Die willen allemaal op dezelfde tijd worden geladen en gelost. Het is menselijk niet meer te doen om alles te overzien en je weet dat er altijd schippers zijn die de dupe worden van de huidige werkwijze. Ik begrijp dus wel de frustratie over de afstemming bij zeeterminals, maar zij vinden wellicht dat de schippers zich veel te ad hoc aanmelden. Het huidige systeem is simpelweg niet in staat om deze complexe problemen op te lossen. Maar hoe kom je tot een oplossing waar iedereen tevreden mee is? Dat is waar Nextlogic mee bezig is. Alle partijen moeten met elkaar praten, zodat we ook van elkaar weten wat een bepaalde vertraging veroorzaakt. Nextlogic stelt eenvoudig dat het een probleem is van de hele keten en dat dus alle partijen in die keten het gezamenlijk op moeten lossen. Kijk eens naar export containers. Als je ziet hoeveel stapels hard copy documenten nu nog worden aangeleverd – dat is niet meer van deze tijd.”

Lees hier het gehele interview met Ben van Rooy van Brabant Intermodal

Johan Kijzerwaard  – Hapag-Lloyd AG

“Allemaal de schouders eronder”

Johan KijzerwaardWat is voor uw achterban de meerwaarde van Nextlogic?
“Als Nextlogic goed functioneert, dan zullen de barge-operators in staat zijn hun vaarplannen beter te handhaven en zal hun product: containervervoer per barge betrouwbaarder zijn. Containerterminals en empty depots zullen hun kadeplanning kunnen optimaliseren. Dit betekent in de praktijk een beter en betrouwbaarder product voor de verladers en ontvangers, of de containers nu in Carrier Haulage, dan wel in Merchant Haulage worden vervoerd, omdat exportcontainers hun closing halen en dus de aansluiting in de zeehaven niet missen. Importcontainers zullen op het afgesproken tijdstip bij de ontvangers kunnen worden afgeleverd. Klanttevredenheid is van het allerhoogste belang. Een ander belangrijk aspect is de productiviteit op de deepsea-terminals. Een niet goed functionerende aan- en afvoer betekent ook volle import- en exportstacks op de terminals. Volle stacks hebben een nadelige invloed op de productiviteit bij de behandeling van deepsea containerschepen. Een vlotte afhandeling op de terminals en het kunnen handhaven van de schedules door de barge operators kunnen ook betekenen dat de Turn Around Time van de container wordt bekort. Ook dat is voor een containerreder van groot belang. Binnen het project wordt ook gewerkt aan ‘Meten is weten’ Door middel van key performance indicators zal inzichtelijk worden of partijen zich aan gemaakte afspraken houden. Was het binnenschip op tijd bij terminal of depot? Hebben terminals en depots hun toegezegde capaciteit waar kunnen maken? Ook dat is belangrijke informatie.

Kortom: Als het systeem functioneert en de inefficiëntie wordt beperkt heeft dat niet alleen een positieve invloed op de betrouwbaarheid van het product containerbinnenvaart, maar zal ook de klanttevredenheid toenemen en tevens zal het kostenniveau beheersbaarder worden. Niemand is geïnteresseerd in het betalen van een congestietoeslag.”

Lees hier het gehele interview met Johan Kijzerwaard van Hapag-Lloyd AG