Winst voor de gehele keten

Nextlogic draagt bij aan een betrouwbaar en concurrerend binnenvaartproduct met als resultaat: winst voor de gehele keten. Per ketenpartij gelden de volgende specifieke voordelen:

Barge operators & inland terminals

barge-operator-icon

 • Betere en betrouwbare service richting klant
 • Efficiëntere inzet en benutting schepen
 • Betrouwbare doorlooptijd, minimale havenverblijftijd
 • Duurzamer door o.a. minder vaarkilometers

Zeehaventerminals & depots

 • terminal-depot-iconBetere benutting kranen en kades
 • Geen spookboekingen
 • Betere controle over containers
 • Efficiëntere interne logistiek en stacking
 • Positieve bijdrage modal split

Rederijendeepsea-icon

 • Hogere omloopsnelheid en betere controle over containers

Verladers & expediteurs

verlader-icon

 • Efficiëntere doorvoer ladingstromen; betrouwbaarder en sneller

Overige stakeholders

Voor stakeholders als Havenbedrijf Rotterdam, Ministerie I&M en Rijkswaterstaat hiermee voor de BV Nederland, levert Nextlogic een aanzienlijke bijdrage aan de nationale logistieke ambities; duurzaam goederenvervoer, vlot en veilig vervoer, de bereikbaarheid en benutting groeipotentie van de haven en een betere benutting van de wachtplaatsen.