Wat gaan we meten en waarom?

Naast het realiseren van een neutrale integrale planning (pijler 1) en het optimaliseren van de calls (pijler 2) richt Nextlogic zich ook op de pijler performance meting. Een objectieve, onafhankelijke en betrouwbare meting is een randvoorwaarde voor het goed functioneren van Nextlogic. Zowel de performance van de keten, van individuele ketenpartijen alsook het effect van de genomen maatregelen wordt inzichtelijk gemaakt. Daarnaast wordt getoetst of de kwaliteit van de informatie op orde is en of de juiste aannames worden gehanteerd, denk aan de parameters van het BREIN.

Performance keten(partij) Kwaliteit informatie Parameters BREIN
 • Havenverblijftijd
 • Datavelden volledig
 • % slackopslag
 • Aantal calls/call size
 • Datavelden tijdig
 • Best mooring positie
 • Etc.
 • Etc.
 • Etc.

Pijl

Leidt Nextlogic tot betere prestaties?

Pijl

Is de data op orde?

Pijl

Worden de juiste aannames gehanteerd?

 

Stappen performance meting

Nextlogic meet de performance in de onderstaande drie stappen. De performance meting wordt vanaf 2015 uitgebreid op een drietal vlakken. De professionalisering (Stap 3) vindt in 2017 plaats.

 

Performance-meting---stappen-2018

 

Kwartaalmeting 9 KPI’s

 • Gevoed door data Barge planning-Portbase en AIS-DHMR
 • Anoniem

Analyse met Business Intelligence  (BI)tool

 • Verbeteren en uitbreiden van analyses, door Nextlogic analist opgesteld
 • BI tool wordt gevoed door informatieplatform.
 • Zowel performance van de keten als van individuele partijen wordt gemeten.

Stap IIIa

 • Deelnemer kan zelf  standaard rapportages maken via webschermen.

 Stap IIIb

 • Deelnemer kan zelf data ontsluiten en  analyseren.

 

Van performance meting naar verbetering

Nextlogic gaat vanaf de tweede helft van 2016 haar inspanningen op het gebied van performance verbetering intensiveren. Een van de manieren waarop dat gebeurt is door middel van het organiseren van plannerscafés. Doel van de plannerscafés is om planners van de verschillende deelnemende partijen bij elkaar te brengen en ervaringen met elkaar te laten uitwisselen. Daarbij wordt geprobeerd om kansen voor procesverbetering te identificeren en te benutten.