Professionalisering performance meting

Nextlogic is gericht op ketenoptimalisatie middels samenwerking. Voor het goed functioneren van Nextlogic is een objectieve, onafhankelijke en betrouwbare meting een randvoorwaarde. Zowel de performance van de keten, van individuele ketenpartijen alsook het effect van de genomen maatregelen wordt inzichtelijk gemaakt. Daarnaast wordt getoetst of de kwaliteit van de informatie op orde is en of de juiste aannames worden gehanteerd, denk aan de parameters van het BREIN. Sinds de zomer van 2013 meet Nextlogic per kwartaal de prestatie van de keten op basis van anonieme data uit  Barge planning van Portbase en AIS.

Nextlogic meet de performance in drie stappen

 

Performance-meting---stappen-2018

 

De performance meting wordt vanaf 2015 uitgebreid op een drietal vlakken. De professionalisering (Stap 3) vindt in 2017 plaats.

1. Verbeteren kwaliteit aangeleverde informatie

De ervaringen met performance meting tot nu toe laten zien dat de huidige beschikbaarheid en kwaliteit van keteninformatie onvoldoende is, waardoor nog geen sprake is van een betrouwbare prestatiemeting. Een adequate informatie-uitwisseling staat nog altijd bovenaan de prioriteitenlijst. Het is immers de fundering voor alle Nextlogic initiatieven en de noodzakelijke input voor BREIN en het informatieplatform.

2. Uitbreiding en verbetering van analyses

Tot nu toe wordt de ontwikkeling van een beperkt aantal key performance indicators (KPI’s) gevolgd waarmee de ketenprestatie gemeten wordt. Denk aan havenverblijftijd, aantal calls in de haven en geplande vs gerealiseerde afhandeling. Met de implementatie van de Nextlogic functionaliteiten en de verwachte kwaliteitsverbetering in informatie-uitwisseling neemt de behoefte én mogelijkheid voor uitgebreidere performance meting aanzienlijk toe. Denk hierbij aan KPI’s ten aanzien van de kwaliteit van informatie maar ook aan de prestaties van systeemleveranciers. De ambitie is om niet alleen de  performance van de keten maar ook de performance van individuele partijen te gaan meten (afgezet tegen de geanonimiseerde benchmarkgroep).

3. Inzet van een business intelligence tool

Voor de performance meting wordt een business intelligence tool ingericht. Deze tool kan flexibel en op vele manieren data combineren, analyseren en vertalen naar KPI’s. Vervolgens worden de resultaten  helder gepresenteerd in automatisch te genereren  dashboards en rapportages. De  business intelligence tool wordt gevoed met data uit de datawarehouse van het informatieplatform en heeft daarom een directe link met het platform.