Disclaimer

De website van Nextlogic is met zorg samengesteld. Nextlogic streeft ernaar de informatie op de website zo volledig en actueel mogelijk aan te bieden.

Er wordt echter geen garantie gegeven omtrent de volledigheid of juistheid van de informatie die op de website of de daarin opgenomen verwijzingen of hyperlinks is vermeld. Evenmin wordt garantie gegeven voor het foutloos functioneren van de website. Nextlogic aanvaardt geen aansprakelijkheid voor eventuele schade, in welke vorm ook, tengevolge van of in verband met het gebruik van de website of de daarin opgenomen of daarmee verkregen informatie. Aan de gegevens die in deze website zijn weergegeven kunnen geen rechten worden ontleend.

Privacy

Nextlogic houdt zich, voor zo ver nodig, aan de geldende wettelijke regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Cookies

Een cookie is een bestand dat op uw computer wordt geplaatst en vervolgens informatie verzamelt en gebruikt. Cookies kunt u op elk gewenst moment zelf verwijderen. Functionele cookies maken websites makkelijker in gebruik.

De Nextlogic website maakt gebruik van de volgende analytics cookies:

  • Google Analytics
    Google verzamelt voor Nextlogic gegevens over hoe onze webpagina’s bezocht worden. Als bezoeker blijft u anoniem, want IP adressen zijn niet zichtbaar. Gegevens worden niet verstrekt aan derden en zijn uitsluitend voor intern gebruik.

Intellectuele eigendomsrechten

De Intellectuele eigendomsrechten op de verstrekte informatie, publicaties en gegevens op deze website komen toe aan Nextlogic. Niets uit deze website mag verveelvoudigd, overgedragen of openbaar gemaakt worden door middel van druk, microfilm of op welke wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Nextlogic.

Alle rechten voorbehouden ©2017 Nextlogic

Deze website is ontwikkeld en gerealiseerd door Met Inspiratie.

Concept, design en infographics
Met Inspiratie

Copyright fotografie
– Port Pictures
– F. Hoogreef
– Havenbedrijf Rotterdam