Nextlogic heeft haar bakens verzet. Begin 2016 is daarom de wijze waarop de ontwikkeling van het platform voor informatie-uitwisseling wordt aangepakt herzien. De kern van de nieuwe strategie is een versterkt partnerschap tussen Nextlogic en de leveranciers van BREIN en het Platform, waarbinnen iedereen gebaat is bij integraal succes.

Voor de ontwikkeling van BREIN (de neutrale planningtool) is en blijft Quintiq de gekozen partner. De aanbesteding om te komen tot een partner die optreedt als ontwikkelaar voor het platform voor informatie-uitwisseling loopt sinds eind mei jongstleden.

Bij deze zoektocht naar een nieuwe leverancier is gekozen voor een selectie aan de hand van een vergaand Proof of Concept. Pas na de Proof of Concept-fase wordt de definitieve opdracht gegeven. Dit in combinatie met de gezamenlijke inspanningen en de ondersteunende contractvorm zijn de sleutelvoorwaarden om de partner met de juiste kwaliteiten te vinden. De integrale aanpak waarbij beide leveranciers tegelijk met deskundigen van Nextlogic rond de tafel zitten, zal leiden tot passende oplossingen voor een efficiëntere afhandeling van de containerbinnenvaart.

“We hebben een tegenslag gehad en dat is vervelend. Ik was liever al veel verder geweest,” zegt Sjoerd Sjoerdsma, programmamanager van Nextlogic. “Maar het veranderproces van Nextlogic is niet eenvoudig en bevat onder meer een groot IT-component. Het komt meer voor dat IT-projecten met tegenslagen te maken hebben. Dat is helaas nu ook gebeurd. Op grond van de evaluatie hebben we onze gewijzigde strategie gekozen. We schatten de kans op succes hoog in en zijn alert op loerende risico’s.”

Begin juli zal uit de inschrijvingen op de aanbesteding een aantal partijen worden geselecteerd. In de fase daarna wordt de uiteindelijke ontwikkelaar voor het Platform gekozen.

Planning
Sjoerdsma: “De planning is dat we eind dit jaar grote stappen hebben gezet in de ontwikkeling van zowel het platform voor informatie-uitwisseling als ook planningstool BREIN. We werken daarbij wederom met deskundigen van de aangesloten bedrijven uit de branche. Met name de medewerkers van de koploperbedrijven participeren actief in de dialoog met de leveranciers. Alle segmenten uit de keten van de containerbinnenvaart zijn betrokken. Het voltooien van de systemen vindt plaats in de eerste maanden van 2017, waarna met de implementatie zal worden gestart.”