De afgelopen maanden heeft Nextlogic gewerkt aan Brein, het informatieplatform en de koppeling met het informatieplatform, welke nodig zijn om de doelen van Nextlogic te realiseren. Vanaf juni kunnen de eerste bedrijven aansluiten en starten met het uitwisselen van informatie via het informatieplatform. De uitwisseling verloopt via een API koppeling of via webschermen.

Eerste koplopers bekend
De afgelopen twee weken heeft Nextlogic tijdens drie bijeenkomsten in het land, de demo van het informatieplatform en BREIN succesvol gepresenteerd. Uit de reacties van de marktpartijen blijkt dat de producten van Nextlogic en de twee systemen voorzien in de behoefte van de markt. Inmiddels zijn de eerste koplopers bekend, zij zullen zich vanaf juni aansluiten.