Op 24 juni tekende namens Nextlogic het Havenbedrijf Rotterdam voor de opdracht aan Quintiq om de intelligente planningstool BREIN te bouwen.

Een belangrijke doelstelling van Nextlogic is om vraag en aanbod van afhandelcapaciteit van de containerbinnenvaart beter op elkaar af te stemmen. De planningstool BREIN zal vanaf 2017 terminal- en depot slots in de Rotterdamse haven neutraal toewijzen, maakt een integrale planning en houdt rekening met actuele wijzigingen.

Arjen Heeres, Emile Hoogsteden, Andre van Lammeren

Emile Hoogsteden (namens het Havenbedrijf Rotterdam en tevens voorzitter van de stuurgroep van Nextlogic): “Vorig jaar is de overslag met 5,8% gestegen en ook in de eerste maanden van dit jaar zet de groei door. Met de opening van de nieuwe terminals op de Tweede Maasvlakte neemt de capaciteit weliswaar toe, maar met nieuwe terminals alleen zijn we er niet. De afhandeling van binnenvaartschepen kan en moet efficiënter en de inzet van de planningstool BREIN is een grote stap voorwaarts.”

Sinds najaar 2011 werken vertegenwoordigers van de zeehaventerminals, depots, barge operators, inland terminals, rederijen, Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat intensief samen om via het project Nextlogic de operationele keten van de containerbinnenvaart te verbeteren. De ontwikkeling van Nextlogic is nu in een belangrijke fase beland. Zo kunnen barge operators, terminal en depot operators dit jaar de eerste functionaliteiten toepassen in de praktijk. Deze leveren hen direct al veel meer inzicht in de status van containers, calls, reizen en de afhandelcapaciteit.

Een logisch moment om aan de slag te gaan met Quintiq: marktleider in de ontwikkeling van software voor complexe planningsvraagstukken. De bouw van planningstool BREIN zal in 2015 starten en een groot deel van 2016 in beslag nemen. Begin 2017 is een grootschalige praktijkproef gepland.

Afgebeeld van links naar rechts Arjen Heeres (Quintiq), Emile Hoogsteden (Havenbedrijf Rotterdam, voorzitter stuurgroep Nextlogic), André van Lammeren (Rijkswaterstaat).