Eerder berichtten wij u dat de stuurgroep Nextlogic – waarin alle ketenpartijen van de containerbinnenvaart zijn vertegenwoordigd – de gefaseerde aanpak op hoofdlijnen heeft uitgewerkt en geaccordeerd. Na een lange periode van voorbereidingen heeft de stuurgroep besluiten genomen waardoor nu concrete stappen gezet zullen worden.

Acht clusters voor informatie-uitwisseling stapsgewijs implementeren
Verbeterde en uitgebreidere informatie-uitwisseling is noodzakelijk voor het optimaliseren van operationele processen in de keten. Daarom zal een achttal nieuwe en/of verbeterde clusters van informatie stapsgewijs ingevoerd worden. Zo zal bijvoorbeeld de informatie van laad/loslijsten beter gelinkt worden aan verschillende vrijstellingen. Hetgeen zal leiden tot kortere doorlooptijd van de afhandeling en meer flexibiliteit van de operaties. Ook zal de beschikbare en gevraagde afhandelcapaciteit inzichtelijk worden gemaakt. Dit zal leiden tot een effectievere planning en inzet van resources.

Voorbereidingen grootschalige proef neutrale integrale planning concreet in gang gezet
De stuurgroep heeft besloten een grootschalige praktijkproef uit te voeren. Tijdens deze proef zullen verschillende concepten voor prioriteitstelling van barges worden getest. Dit zal verder inzicht geven in het effect op de efficiëntie en betrouwbaarheid van de keten. De proef zal in de loop van volgend jaar plaatsvinden. Tot die tijd zal een aantal randvoorwaarden worden ingevuld waarna eenplanningssysteem (BREIN) zal worden ontwikkeld.

PULL concept opschalen
Nu het PULL concept is uitgewerkt en getest, zal het verder worden opgeschaald. Hierbij worden calls uitgespaard, doordat containers gelost worden op een andere terminal waar het betrokken binnenvaartschip toch al naartoe gaat.

Lees hier het gehele bericht over de besluitvorming van de Nextlogic stuurgroep.