De afgelopen maanden is aan de individuele bedrijven gevraagd zich uit te spreken over hun deelname aan een grootschalige praktijkproef, gericht op neutrale, integrale planning van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven. Zoals (wellicht) bekend is de stuurgroep van Nextlogic 4 juli bij elkaar geweest om de vervolgstappen te bespreken.

Het aantal ontvangen intenties tot deelname is overtuigend. Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat een aantal zaken nog verder uitgewerkt dient te worden, zoals de verdeling van exploitatiekosten na de proef, vletwerk en aansprakelijkheden.

Daarom is besloten onverminderd door te gaan met de voorbereidingen van de praktijkproef. Het formeel afsluiten van contracten met betrekking tot het BREIN zal worden uitgesteld, zodat relevante issues komende maanden zorgvuldig kunnen worden uitgewerkt en latere (dure) scopeaanpassingen kunnen worden voorkomen.

Om meer stromen te gaan bundelen worden ook concepten als Hub/Hop en Push/Pull verder uitgewerkt.