Nextlogic heeft Cofano gekozen als voorkeursleverancier voor de bouw van het platform voor informatie-uitwisseling van Nextlogic. Wanneer de goede werking van het systeem wordt aangetoond in een Proof of Concept, zal Cofano daadwerkelijk worden gecontracteerd voor de verdere realisatie.

proof-of-concept
In de Proof of Concept fase gaan Cofano en Quintiq in nauwe samenwerking met Nextlogic deskundigen de belangrijkste functionaliteiten ontwikkelen die nodig zijn voor het platform en BREIN (neutrale planningtool). “Deepsea en barge terminals gaan nu veel intensiever samenwerken. We zullen daarbij begrip en respect moeten hebben voor elkaars processen”, zegt Michel van Dijk van Inland Terminal Veghel en lid van de werkgroep Nextlogic. Marcel van Oudenaarden, RWG (stuurgroep Nextlogic): “Dit is een mooie stap richting realisatie. Alle deepsea terminals doen mee. Dat maakt het complex maar ook compleet en dat is een goeie zaak. Wij vinden het erg belangrijk dat dit een succes wordt en maken hier dan ook veel capaciteit voor vrij de komende maanden.” Bedoeling is dat na afronding van het Proof of Concept de ontwikkeling zo ver is, dat nog maar beperkte stappen gezet hoeven te worden tot implementatie van beide tools.

Neutrale en integrale planning
Neutrale integrale planning NextlogicDe geautomatiseerde planningstool BREIN  zal in de toekomst de vraag naar (barge operator) en het aanbod van (terminal & depot operator) afhandelcapaciteit neutraal en integraal plannen. Door de gevraagde en beschikbare afhandelcapaciteit dynamisch op elkaar af te stemmen, wordt voor alle schepen samen een optimale rotatie en voor alle kades samen de optimale planning gemaakt. BREIN houdt voortdurend rekening met veranderingen in de praktijk. Bedrijven kunnen wijzigende informatie aanleveren, waarna een herberekening wordt gemaakt en een nieuwe, integrale  planning wordt aangeboden. Dat gebeurt ook als er tijdens de uitvoering tegenvallers zijn (vertraging en/of bijvoorbeeld een technische storing). BREIN rekent met de rekenregels die door Nextlogic zijn geformuleerd en stuurt de planningen via het platform naar alle aangesloten bedrijven. Peter den Breejen, Cosco Container Lines (stuurgroep Nextlogic): “Ik denk dat de tijd rijp is voor Nextlogic en dat er komende jaren in de logistiek veel meer digitalisering zal plaatsvinden.”