Waarom slim doen als het nog slimmer kan?

Natuurlijk zijn we al heel lang goed en slim bezig met z’n allen, maar het plannen van de containerbinnenvaart kan nog slimmer! Dat vraagt wel om een andere werkwijze. Binnenkort is bellen en mailen niet meer nodig (bilateraal plannen), want we gaan integraal plannen. De schipper krijgt direct de planning van Nextlogic op een eigen scherm en planners kunnen focussen op de kwaliteit van de informatie en het zo efficiënt mogelijk inzetten van schepen, kranen, kades en ploegen. Resultaat: betrouwbaardere, efficiëntere planning die voordeel oplevert voor iedereen.

Met Nextlogic gaan we van slim naar slimmer.

 

Slimme proef

In 2021 testen we de integrale planning in de praktijk tijdens de pilot. Wanneer deze proef succesvol is afgerond, gaan de deelnemers definitief over op de planning van Nextlogic. Dat betekent een grote verandering in de haven én voor alle betrokkenen. Ben jij er klaar voor?

De veranderingen die de integrale planning voor mij meebrengt

Als planner heb je straks geen direct contact meer met andere planners voor het maken van bezoekafspraken van containerschepen aan terminals en depots. Die afspraken worden automatisch gemaakt door Nextlogic en zijn zichtbaar in MCA Barge van Portbase. Daar mag niemand meer van afwijken, anders klopt de planning niet meer. Wat je als planner straks vooral wél moet doen is zorgen dat alle relevante informatie juist en op tijd wordt aangeleverd. Voor barge operators betekent dit dat alle gegevens van rotaties, calls en containers juist en compleet worden ingevuld en zo nodig worden voorzien van extra voorwaarden, zoals restricties in de volgorde van bezoeken. Voor terminal- en depot planners betekent dit dat de werkelijk beschikbare capaciteit en bijzonderheden over die capaciteit juist en op tijd wordt ingevoerd. Lees hier meer over de veranderingen. Daarnaast kun je op www.portbase-nextlogicverbinden.nl meer informatie vinden over wat het voor jou als planner betekent om straks met de integrale planning te gaan werken.

Bij de uitvoering van de integrale planning is een belangrijke rol weggelegd voor de schippers. Als schipper krijg je bij elk bezoek aan de haven van Rotterdam rechtstreeks vanuit Nextlogic een vaarplan gepresenteerd. De integrale planning werkt alleen als elke schipper dit plan exact volgt en ervoor zorgt dat het AIS-signaal bij bezoeken aan Rotterdam altijd geactiveerd is. Meer informatie vind je op de aparte schipperspagina en via de veelgestelde vragen voor schippers op portbase-nextlogicverbinden.nl.

Voorbereiden op de nieuwe werkwijze

Als planner of schipper moet je natuurlijk ook voorbereid zijn op de veranderingen. Om daarbij te helpen is een aantal e-learningmodules opgesteld. Het doel is om je via de e-learning de nieuwe manier van werken eigen maken. Om toegang te verkrijgen tot de e-learning heb je een vouchercode nodig, deze is bij de verantwoordelijke binnen je organisatie op te vragen. Je kunt je ook alvast inschrijven voor de e-learning via dit formulier. Schippers kunnen via de barge operator waar ze voor varen een toegangscode opvragen.

De (nieuwe) e-learningmodules worden begin mei beschikbaar gesteld, zodat iedereen deze kort voor de pilot kan volgen. Daarnaast kan je op de website van Nextlogic informatie vinden om nog beter te snappen wat de integrale planning is en hoe deze in de afgelopen jaren met vertegenwoordigers (van onder meer barge operators, terminals, empty depots, rederijen en het havenbedrijf) tot stand is gekomen. Er zit veel kennis en praktijkervaring in de integrale planning.

Voorbereidingen van mijn organisatie

Met de komst van de integrale planning verandert er veel. We maken de overstap naar een wereld waarin de integrale planning van Nextlogic leidend is voor de logistiek van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven, met alle spelregels en gedragsrichtlijnen die daarbinnen gelden. Daar moet je als bedrijf natuurlijk wel klaar voor zijn.

De deelnemende bedrijven hebben inmiddels een implementatiehulp-document ontvangen. Hiermee kunnen zij zich goed voorbereiden op de integrale planning. Dit document bevat een checklist met vragen. Managers en medewerkers kunnen zichzelf en elkaar hiermee alle vragen stellen die nodig zijn om zich als bedrijf tijdig voor te bereiden op de veranderingen die de integrale planning voor hen met zich meebrengt.

Vraag je manager hoe jullie als bedrijf de werkzaamheden verdelen en of er speciale afspraken zijn voor de pilotfase. En wie de communicatie met Nextlogic regelt namens jullie bedrijf. Lees ook de implementatiehulp eens door. Gebruik het om vragen te stellen aan je manager en aan je collega’s, voor zover je zaken nog niet weet. Vraag wat de interne planning is en wie de aanspreekpunten zijn.

Ik weet welke bedrijven er meedoen

Momenteel doen er 5 zeehaventerminals, 2 depots en 21 barge operators mee met Nextlogic. De verwachting is dat het aantal partijen dat gaat aansluiten bij Nextlogic de komende tijd nog verder toeneemt.

Bekijk deelnemers

Wat gaat Nextlogic ons brengen?

Nextlogic biedt een integrale planning voor de afhandeling van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven. Dat leidt tot een optimale inzet van assets en maakt de containerbinnenvaartketen efficiënter en betrouwbaarder.

Klik op onderstaande button om te zien wat we doen, hoe we het doen en wat de voordelen van de integrale planning zijn.

Wat we doen