Video Nextlogic pilot

Juli 2019 – De pilot tussen ECT, Contargo en Van Berkel is gestart, hierbij worden wijzigingen in de containerstatus-informatie real-time uitgewisseld via het Nextlogic platform. Het gebruik van API technologie biedt nieuwe mogelijkheden in het snel en efficiënt informatie uitwisselen. Dit is één van de stappen op weg naar de realisatie van Nextlogic. In onderstaande video leggen deelnemers uit welke voordelen dit voor hen oplevert. Aan het woord zijn onder andere Johan Hoekwater van ECT, Cok Vinke van Contargo en Wesley van Dorland van Van Berkel Logistics. Alle barge operators die aangesloten zijn bij Nextlogic kunnen meedoen aan deze pilot.