25 partijen zeggen deelname Nextlogic toe

Maart 2019 – Inmiddels hebben vijf zeehaventerminals, vier depots en zestien barge operators toegezegd aan te gaan sluiten op Nextlogic. De komende periode gaat het aantal deelnemers nog verder toenemen, met een aantal partijen zijn de gesprekken in een vergevorderd stadium.