27 partijen zeggen deelname Nextlogic toe

Inmiddels hebben vijf zeehaventerminals, twee depots en twintig barge operators toegezegd aan te gaan sluiten op Nextlogic. De komende periode gaat het aantal deelnemers nog verder toenemen, met een aantal partijen zijn de gesprekken in een vergevorderd stadium.