4.000 terminalbezoeken gepland door de integrale planning van Nextlogic

Juli 2020 – Over de afgelopen weken heeft Nextlogic haar integrale planning voor de afhandeling van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven voor het eerst kunnen testen met de live data van 28 deelnemende bedrijven. Daarbij zijn ruim 1.000 havenbezoeken en 4.000 individuele terminalbezoeken integraal en geautomatiseerd gepland bij de zeven deelnemende terminals en empty depots.

Tijdens het schaduwdraaien is getest of de verschillende systemen ook in de praktijk op een goede manier met elkaar samenwerkten. Daarnaast is er getest of het systeem in staat is om continu een integrale planning op te stellen met realtime operationele data uit de praktijk en zijn er scenario’s gesimuleerd zoals storm en kraanstoringen. “We zien dat de integrale planning van Nextlogic ook bij grote volumes en veel dynamiek in staat blijft om de planningspuzzel in de Rotterdamse haven op te lossen”, aldus Wouter Groen, Manager Nextlogic.

Beter gebruik van beschikbare capaciteit leidt tot efficiënter proces
Eerdere proeven met de integrale planning waarbij de praktijksituatie uit een doorsnee week op integrale wijze werd gepland leverde een reductie van de verblijftijd in de haven op van 35% voor de containerbinnenvaartschepen. Dit resultaat was mogelijk omdat de beschikbare kade- en kraancapaciteit beter kon worden benut doordat de totale vraag en aanbod bij Nextlogic bekend was en er dus een integraal optimale uitkomst kon worden geboden. Bovendien was de integrale planning in staat veel sneller tot een oplossing te komen dan op handmatige wijze mogelijk was.

Voor en door de markt
De afgelopen jaren hebben veel bedrijven meegedacht en zijn zij betrokken geweest bij de totstandkoming van het initiatief om de afhandeling van de containerbinnenvaart via een integrale planning af te handelen. Dit levert barge operators, terminals en depots een grotere betrouwbaarheid, meer efficiency en een lagere werklast. “Vanaf het begin zijn wij betrokken bij de ontwikkeling van de integrale planning. Na vele demo’s en meetings waar gewerkt werd met fictieve data, konden we nu eindelijk met echte eigen data de integrale planning testen”, zegt Jacob Boorsma, Manager barge- en truckplanning bij barge operator MCS. “We zien dat tijdig inzicht in complete tijdslijnen van onze schepen kan bijdragen aan de juiste fit die nodig is voor een betrouwbare keten. Met de opgedane ervaring en kennis leveren wij een bijdrage aan de verdere ontwikkeling van Nextlogic, waarmee de weg naar meer transparantie en betrouwbaarheid in de Rotterdamse haven steeds meer vorm krijgt.”

Integrale planning als nieuwe werkwijze
De volgende stap bouwt voort op de eerdere praktijkproeven en vormt de generale repetitie voor implementatie van de dienst. Tijdens de proef die voor september wordt voorbereid gaan de deelnemers de integrale planning voor een aantal dagen daadwerkelijk opvolgen. De dienst van Nextlogic wordt voor de gebruikers grotendeels geïntegreerd in de bestaande MCA Barge dienst van Portbase. Bij een succesvolle uitkomst van die proef kan de nieuwe werkwijze daadwerkelijk worden ingevoerd. Vanaf dat moment wordt voor alle deelnemende bedrijven elk bezoek van een containerbinnenvaartschip aan de haven van Rotterdam automatisch gepland. Ieder bezoek krijgt een optimale planning gepresenteerd bij de verschillende terminals.