Eerste resultaten integrale planning geven positief beeld

Maart 2019 – Voor het valideren van de integrale planning is op basis van daadwerkelijk uitgevoerde rotaties in Rotterdam een benchmark opgesteld. In het overzicht worden de havenverblijftijden in de handmatig opgestelde integrale planning vergeleken met de havenverblijftijden zoals die werkelijk waren in de periode van de benchmark. Het overzicht toont dat de geplande barges in de integrale planning van Nextlogic een kortere havenverblijftijd hebben. Naar verwachting gaat de geautomatiseerde planning dit resultaat nog verder verbeteren.

Bekijk het overzicht