Informatieplatform gekoppeld aan integrale planning

September 2019 – Er is een nieuwe mijlpaal bereikt: de volledige keten voor gegevensuitwisseling vanaf Modality en Softpak tot en met de integrale planning is in productie genomen. De eerste ketentest is positief afgerond. Twee rotaties die door Van Berkel in Modality zijn ingevoerd zijn via de koppeling met het informatieplatform in de integrale planning ingelezen. De gegevens van de rotaties bevatten ook containerinformatie die vanuit Softpak wordt aangeleverd. Wijzigingen die via Modality en Softpak aan het informatieplatform worden aangeleverd worden vanaf nu dus automatisch in de integrale planning bijgewerkt.