Productieve bijeenkomst sub-werkgroep infasering

Augustus 2019 РDe sub-werkgroep infasering is voor de tweede keer bij elkaar gekomen om van gedachten te wisselen over de overgang van bilateraal plannen naar integraal plannen. De sub-werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers vanuit de terminals, depots en barge operators. Het doel is om tot een draaiboek te komen met daarin de stappen die door alle betrokken partijen moeten worden genomen. Tijdens de bijeenkomst werden er tevens andere onderwerpen besproken, zoals de testscenario’s die het gedrag bepalen van de integrale planning bij verstoring op individueel niveau of havenbrede verstoringen (bijvoorbeeld door storm).