Start live pilot: de laatste loodjes

September 2020 – De zomerperiode zit er zo goed als op. Ook bij Nextlogic zijn we weer op volle sterkte en komen we steeds dichter bij de start van de live pilot. Voor Nextlogic betekent dit vooral het oplossen van de laatste onvolkomenheden die vanuit de integrale ketentests zichtbaar worden. Daarnaast bereiden we de regie en communicatie voor op de daadwerkelijke start van de pilot.

In de zomermaanden is het testen van Nextlogic gewoon doorgegaan. De afzonderlijke systemen en ketenkoppelingen zijn inmiddels grondig getest. Daarom testen we momenteel vooral de gehele keten: samen met Portbase, Modality, Softpak en de grote terminals worden allerlei tests en proeven uitgevoerd. Dit is nodig, want de integrale planning werkt alleen goed als de gehele dataketen functioneert. De laatste onvolkomenheden die we zo ontdekken worden steeds besproken en opgelost, afhankelijk van de ernst en de locatie in de keten. Tijdens de pilot gaan alle deelnemers en schippers de integrale planning daadwerkelijk gebruiken en daardoor zal de datastroom enorm toenemen. We gaan dan hoogstwaarschijnlijk nog meer onvolkomenheden ontdekken en blijven dus ook tijdens de pilot doorgaan met het oplossen ervan.

Een onderdeel van de gezamenlijke ketentests gaat over de nieuwe laadlos-functionaliteit. Samen met Nextlogic hebben de deelnemers in de afgelopen jaren hiervoor een nieuwe wijze bepaald die aansluit bij de integrale planning. Het betreft een grote verbetering op het huidige voormelden van containers. Portbase heeft deze functionaliteit inmiddels ingebouwd in MCA Barge en zal deze zeer binnenkort beschikbaar stellen. Omdat dit een belangrijke wijziging is die alle deelnemers raakt, zal de Nextlogic pilot pas gestart worden als dit aantoonbaar goed werkt.

Het huidige beeld is dat zowel de ketentests als de ingebruikname van de loslaadfunctionaliteit in MCA Barge in september zullen worden afgerond. Mochten er toch nog nieuwe belemmerende problemen boven water komen, zullen de ketenpartners samen hiervoor zo snel mogelijk een oplossing proberen te vinden. En daarna is de dataketen klaar voor de Live pilot.

Nextlogic zal alle deelnemers op de hoogte blijven houden van de vorderingen en zal de werkelijke start van de pilot uiterlijk twee weken van tevoren aankondigen.

De pilot zelf
Tot de start van de pilot is de juiste werking van Nextlogic vooral onder beheerste omstandigheden gecontroleerd. Via testen, schaduwdraaien en de 1e pilot zijn de meeste fouten en problemen inmiddels al ontdekt en opgelost. De belangrijkste risico’s op fouten en problemen zijn daarmee weggewerkt. Deze controles en tests hadden geen of zeer beperkte impact op de bedrijfsvoering van deelnemers en hun informatiesystemen. Dat verandert tijdens de live pilot.

Tijdens de Live pilot zullen deelnemers, dagelijks en met echte data, samenwerken om tot een integrale planning te komen. De integrale planning wordt in deze fase daadwerkelijk opgevolgd (in tegenstelling tot het Schaduwdraaien in een eerdere fase). Het proces van plannen zal nu voor elke deelnemer veranderen: alle deelnemers volgen het nieuwe proces voor planning en afhandeling van containers (met eigen TOS, BOS en MCA Barge).

Alle gegevens over rotaties, calls en containers en beschikbaarheid van capaciteit wordt in deze fase via MCA Barge of eigen de systemen van deelnemers aangemeld bij Nextlogic. De planningsinformatie en eventuele waarschuwingen en signalen worden via MCA doorgegeven aan de deelnemers. Iedereen volgt de spelregels en aanwijzingen van Nextlogic. Op momenten dat de pilot – gepland of ongepland - wordt onderbroken schakelen de deelnemers weer over op de bestaande werkwijze van bilateraal plannen.

De pilot is onderdeel van de teststrategie: hoewel alles dan zeer grondig getest is zullen er zeker issues e problemen optreden. Deze moeten worden opgelost, zoveel mogelijk tijdens de pilot, en mogelijk kort erna. Showstoppers worden altijd opgelost. Een oplossing kan tijdelijk zijn (work around) of permanent.

De pilot wordt 2 weken van te voren aangekondigd en duurt 6 weken of langer als er ernstige issues spelen. In die 6 weken zitten twee periodes van 2 weken waarin alle deelnemers volgens de integrale planning werken. Zodra de integrale planning 10 dagen nonstop heeft gedraaid met alle deelnemers en (nagenoeg) maximaal volume aan calls en rotaties wordt zo’n, fase afgesloten. Na de eerste periode volgt dan een fase van 2 weken voor oplossen van de laatste issues en besluitvorming. Na de tweede periode zal de periode zonder onderbreking overgaan in de gebruiksfase. De integrale planning blijft dan aanstaan. De pilot zal verlengd worden als grote verstoringen optreden die een goede besluitvorming over de integrale planning belemmeren.

Alle deelnemers ontvangen voor aanvang van de pilot een handleiding waarin de aanpak en planning van de pilot staat uitgelegd, en wat elke deelnemer zelf moet doen, zowel tijdens als in voorbereiding op de pilot.