Succesvolle eerste bijeenkomst kernteam infasering

Januari 2020 – Het kernteam, bestaande uit een representatieve afspiegeling van de Nextlogic achterban, gaat de resultaten van de integrale planning beoordelen. Voorbereidend op deze taak is het kernteam tijdens de bijeenkomst zelf achter de knoppen gezet, met als doelstelling: maak handmatig een integrale planning voor twee dagen afhandeling van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven. Parallel hieraan is tevens de integrale planning van Nextlogic aan het werk gegaan. In de nabespreking zijn de resultaten getoond en besproken. Wat direct duidelijk werd is dat het technische systeem van Nextlogic niet alleen tot een plan weet te komen in de beperkt beschikbare tijd, maar hier ook nog een optimalisatieslag overheen deed. Hierbij werden onder andere rotaties binnen de normtijd gehouden en is er gestreefd naar een zo goed mogelijke benutting van de capaciteit.