Van Nieuwenhuizen verkent bijdrage aan de ontwikkeling van Nextlogic

April 2020 – Minister van Infrastructuur en Waterstaat Cora van Nieuwenhuizen verkent een bijdrage aan de ontwikkeling van Nextlogic, dit is te lezen in een kamerbrief die zij aan het parlement heeft gestuurd als bijlage van de ontwerp Havennota 2020-2030

Een andere min of meer concrete toezegging die van Nieuwenhuizen doet, is dat ze een bijdrage aan de ontwikkeling van Nextlogic ‘verkent’. De planningstool voor afhandeling van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven is na jaren van voorbereiding eindelijk toe aan de testfase, die binnenkort moet beginnen. Volgens Van Nieuwenhuizen kan Nextlogic ‘de containercongestie in de containerbinnenvaartketen verder verminderen’.

Verder schrijft ze, met gevoel voor understatement, dat de klimaat- en energietransitie ervoor zorgt dat goederenstromen in ieder geval veranderen ‘en mogelijk minder zullen worden’. Die heeft hoe dan ook een grote impact op het functioneren van de zeehavens en het achterlandnetwerk.

Ze stelt dat het belang van logistiek en digitalisering verder zal toenemen: ‘Die dragen bij aan de efficiëntie, kwaliteit en betrouwbaarheid van havenprocessen en daarmee aan concurrentiekracht en groei van de handel. De keerzijde is dat het gepaard kan gaan met vormen van cybercriminaliteit en kan leiden tot een afname van traditionele (haven)werkgelegenheid’.

Lees het volledige artikel op de website van Nieuwsblad Transport: ‘Sterke positie Nederlandse havens niet meer vanzelfsprekend’