Verandering in de haven, verandering binnen het bedrijf

Juni 2020 – Het is nu bijna zover, de integrale planning gaat echt live. Volgens plan start na de zomer de grote pilot. Wanneer deze succesvol is afgerond, gaan de Nextlogic deelnemers over op de integrale planning van Nextlogic. Dit is een grote verandering in de haven. Maar de overgang van bilateraal plannen naar de integrale planning vraagt ook om veranderingen binnen de deelnemende bedrijven. Want via Nextlogic wordt een totaal nieuwe manier van plannen ingevoerd. Maar wat verandert er nou eigenlijk allemaal?

Nieuwe manier van werken
Allereerst verandert natuurlijk het plannen zelf. Planners hebben straks geen contact meer met ander planners voor het maken van bezoekafspraken van containerschepen aan terminals en depots. Die afspraken worden straks automatisch gemaakt door Nextlogic. Daar mag niemand meer van afwijken, anders klopt de planning niet meer. Wat de planners straks vooral wél moeten doen is zorgen dat alle relevante informatie juist en op tijd wordt aangeleverd. Voor barge operators betekent dit dat alle gegevens van rotaties, calls en containers juist en compleet worden ingevuld en worden voorzien van extra voorwaarden, zoals restricties in de volgorde van bezoeken. Voor terminal- en depot planners betekent dit dat de werkelijk beschikbare capaciteit en bijzonderheden over die capaciteit juist en op tijd wordt ingevoerd. Daarnaast beoordelen planners de speciale ‘signalen’ van de integrale planning in hun schermen: van ontbrekende gegevens tot waarschuwingen over de actuele planning waar de planner misschien iets mee wil.


“Geduld kan zeer lonend zijn.”


De integrale planning is zo gebouwd dat er geen onuitvoerbare planningen gemaakt worden. Maar er ontstaan natuurlijk wel compromissen, bijvoorbeeld: soms kunnen niet alle barges binnen de gevraagde tijd worden afgehandeld. Eén of meerdere barges worden dan later afgehandeld. De betreffende barges krijgen dan een waarschuwing in het systeem. De planner kan vervolgens zelf bepalen of hij wacht – er kan immers een andere barge uitvallen – of dat hij de rotatie aanpast, bijvoorbeeld door enkele belangrijke containers via een ander schip of truck te transporteren. Uiteraard kan de planner ook proberen een rotatie die al ingepland is verder te optimaliseren. Dit kan echter ook tot gevolg hebben dat er een nieuwe planning gemaakt wordt die slechter uitpakt. En dan krijgt een andere deelnemer mogelijk onverwacht een extra voordeel. Geduld kan dus zeer lonend zijn.

De beslissingen die eigen planners dagelijks nemen kunnen van grote invloed zijn op uw deel van de integrale planning. Het trainen van planners en het maken van interne afspraken is daarom belangrijk. En seniore planners en operations managers moeten weten hoe zij hun planners aan moeten sturen om bij voortduring effectief te sturen. Diezelfde managers zullen ook toegang krijgen tot een dashboard van Nextlogic. Daarin worden de KPI’s weergegeven die binnen Nextlogic samen met de branche heeft bedacht. De KPI’s geven een beeld van de effectiviteit van de planning en uitvoering voor uw bedrijf in de afgelopen periode. Een goed begrip van deze KPI’s helpt uw managers dan ook bij het nemen van de juiste beslissingen en het doelmatig aansturen van de planners in de toekomst.

Implementatiehulp
Ook andere mensen binnen uw organisatie krijgen te maken met de verandering. Misschien krijgen uw medewerkers vragen van klanten over de planning of over Nextlogic. Uw IT personeel moet goed weten hoe de integrale planning verwerkt wordt in uw systemen en processen. Misschien wilt u de eigen dashboards ook aanpassen of die van Nextlogic integreren. Misschien moet de verandering tijdelijk een vast onderdeel zijn van de directievergadering. Deze onderwerpen en nog veel meer, hebben we binnen Nextlogic verzameld en gebundeld in een document ‘implementatiehulp’. Elke deelnemer kan hiermee zelf bepalen in hoeverre de eigen voorbereidingen op koers liggen. Daarnaast ontvangt u van ons enkele malen een zeer korte enquête waarin u in minder dan 5 minuten een beeld kan geven van de meest essentiële voorbereidingen. En uiteraard blijven we u ondersteunen met trainingen, zowel via e-learning als met online klassen en het nodige informatiemateriaal.

We moeten het uiteindelijk samen doen. Nextlogic is er gekomen voor en door de markt. Wij zijn nu bijna klaar. We rekenen erop dat u dat ook bent en staan klaar om te helpen waar dat nog nodig mocht zijn.