Sinds deze zomer heeft Nextlogic met de ruim 60 bedrijven in de containerbinnenvaart gesproken over de deelname aan Nextlogic en het aansluiten op het informatieplatform. De reacties zijn vrijwel eensluidend positief. De bedrijven die verantwoordelijk zijn voor ruim 80% van het containerbinnenvaart volume van/naar Rotterdam en de afhandeling op de terminals en depots, hebben aangegeven gebruik te gaan maken van de Nextlogic oplossingen. Lees meer in de Nextlogic update van november.