Sinds juni van dit jaar bereidt Nextlogic zich voor op de livegang. En nu is het zover. Vanaf januari zullen de eerste Koplopers gebruikmaken van het informatieplatform. De informatie-uitwisseling loopt via een directe koppeling (API) tussen hun bedrijfssysteem en het platform van Nextlogic. Ook de finale ontwikkeling van BREIN is in voorbereiding. Bovendien is vanaf december de voorbereiding voor de oprichting van het bedrijf Nextlogic BV gestart. Lees meer in de Nextlogic update van december.