Hoe kan ik deelnemen aan Nextlogic?

Alle terminals, depots en barge operators / inland terminals die betrokken zijn bij de afhandeling van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven kunnen deelnemen aan Nextlogic. Hoe meer partijen meedoen, hoe betrouwbaarder en effectiever de containerbinnenvaart wordt.

Aanmelden

U kunt u aanmelden door contact op te nemen met Wouter Groen via w.groen@nextlogic.nl of 06 – 53 91 44 53.

 

 

Wie doet er al mee?

De onderstaande 24 bedrijven hebben inmiddels toegezegd te gaan aansluiten op Nextlogic.

 

 

 

Aansluiten via API; hoe gaat dat in z’n werk?

Voor het aansluiten van een bedrijf via API hanteert Nextlogic een standaardproces. Groot voordeel van dit proces is dat het voor alle betrokkenen duidelijk is wie verantwoordelijk is voor wat en welke stappen doorlopen dienen te worden.

Aansluitprotocol en documentatie

Wanneer u zich heeft aangemeld, ontvangt u – automatisch via e-mail – de documentatie en het aansluitprotocol met meer informatie om de werkzaamheden voor te kunnen bereiden.

 

Kosten

De investering in het ontwikkelen van de systemen en de organisatie worden gedragen door het Havenbedrijf Rotterdam. De ontwikkeling van het gedachtengoed en de functies van Nextlogic en de beoordeling van de IT-systemen is gedaan door Subject Matter Experts, specialisten van bedrijven uit de branche. Zij hebben er – voor eigen rekening – veel uren inzitten. Iedere toekomstige deelnemer zal hiervan profiteren.

Investeren aanleveren data

Om gebruik te kunnen maken van Nextlogic zult u moeten investeren in het kunnen aanleveren van de noodzakelijke data. Concreet betekent dit dat een aantal interne werkprocessen moeten worden aangepast. Daarnaast moet u kiezen tussen het handmatig via webschermen of automatisch via API aanleveren van de data. In het eerste geval kost dit tijd. In het tweede geval moet worden geïnvesteerd in een API koppeling.

Vergoeding per deelnemer

Er zijn meerdere kosten waarmee u rekening moet houden: investeringen in IT-aanpassingen, procesaanpassingen binnen uw eigen bedrijf en de kosten die Nextlogic in rekening brengt. Het is voor Nextlogic niet in te schatten of en in welke mate u uw processen moet aanpassen en wat daarvan de impact is. Het is verstandig om daar op tijd bij stil te staan en hierover bijvoorbeeld in gesprek te treden met uw IT-leverancier.

De kosten die u aan Nextlogic betaalt, bestaan uit een maandelijkse bijdrage en een bijdrage per geplande container. Het basistarief per maand bedraagt € 280,- voor alle bedrijven die gebruik maken van Nextlogic. De maandelijkse bijdrage wordt in rekening gebracht vanaf het moment dat een bedrijf is aangesloten op het informatieplatform. Het onderstaande tarief per container wordt vanaf het moment dat de integrale planning beschikbaar is in rekening gebracht.

€0,45 per container
Gebruik in 2019 wordt aangeboden met 50% korting.

€ 0,30 per container
Gebruik in 2019 wordt aangeboden met 50% korting.

€0,45 per container
Gebruik in 2019 wordt aangeboden met 50% korting.

 

 

Meer informatie

 

Antwoord op meest gestelde vragen

Hier vindt u de antwoorden op de meest gestelde vragen.

 

Toegevoegde waarde

Bekijk hier het overzicht van de toegevoegde waarde voor individuele bedrijven en de gehele keten.

 

 

Planning implementatie

Nextlogic gaat de vraag naar en het aanbod van de containerbinnenvaartcapaciteit in Rotterdam integraal plannen. Naar verwachting wordt de integrale planning eind 2018 opgeleverd. Daarmee komt een efficiënte en betrouwbare  afhandeling van de containerbinnenvaart concreet in zicht.

Klik op de afbeelding voor een uitvergroting.

 

Zo werkt de integrale planning en het informatieplatform

Nextlogic levert voor alle partijen een passende en haalbare integrale planning op basis van de – via het informatieplatform – geleverde informatie en de vooraf door Nextlogic opgestelde KPI’s en rekenregels.

Lees meer over de integrale planning van Nextlogic en de werking van de planningstool.

INFORMATIEPLATFORM

 

Via het informatieplatform delen terminals, empty depots en barge operators/ inland terminals – automatisch via een API koppeling – hun actuele informatie over rotaties, containers en kadecapaciteit. Het informatieplatform zal de planningstool voeden met de benodigde informatie en is in de eerste plaats ontwikkeld om de informatie-uitwisseling tussen deelnemende bedrijven en de integrale planning te faciliteren. Lees meer over de werking van het informatieplatform.