Hoe kan ik deelnemen aan Nextlogic?

Alle terminals, depots en barge operators / inland terminals die betrokken zijn bij de afhandeling van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven kunnen deelnemen aan Nextlogic. Hoe meer partijen er meedoen, hoe betrouwbaarder en effectiever de integrale planning wordt.

U kunt voor meer informatie of aanmelden contact opnemen met Wouter Groen via w.groen@nextlogic.nl of 06 – 53 91 44 53.

Wie doet er al mee?

De onderstaande 25 bedrijven hebben inmiddels toegezegd te gaan aansluiten op Nextlogic.

Aansluiten via API; hoe gaat dat in z'n werk?

Voor het aansluiten van een bedrijf via API hanteert Nextlogic een standaardproces. Groot voordeel van dit proces is dat het voor alle betrokkenen duidelijk is wie verantwoordelijk is voor wat en welke stappen doorlopen dienen te worden.

Aansluitprotocol en documentatie
Wanneer u zich heeft aangemeld, ontvangt u – automatisch via e-mail – de documentatie en het aansluitprotocol met meer informatie om de werkzaamheden voor te kunnen bereiden.

Kosten

De investering in het ontwikkelen van de systemen en de organisatie worden gedragen door het Havenbedrijf Rotterdam. De ontwikkeling van het gedachtengoed en de functies van Nextlogic en de beoordeling van de IT-systemen is gedaan door Subject Matter Experts, specialisten van bedrijven uit de branche. Zij hebben er – voor eigen rekening – veel uren inzitten.

Investeren aanleveren data
Om gebruik te kunnen maken van Nextlogic is er een investering nodig om de noodzakelijke data aan te kunnen leveren. Concreet betekent dit dat een aantal interne werkprocessen dienen worden aangepast. Daarnaast moet u kiezen tussen het handmatig via webschermen of automatisch via API aanleveren van de data. In het eerste geval kost dit tijd, in het tweede geval is er een investering in een API koppeling nodig.

Kosten per deelnemer
Er zijn meerdere kosten waarmee u rekening moet houden: investeringen in IT-aanpassingen, procesaanpassingen binnen uw eigen bedrijf en de kosten die Nextlogic in rekening brengt. Het is voor Nextlogic niet in te schatten of en in welke mate u uw processen moet aanpassen en wat daarvan de impact is. Het is verstandig om daar op tijd bij stil te staan en hierover in gesprek te treden met uw IT-leverancier.
De kosten die u aan Nextlogic betaalt, bestaan uit een maandelijkse bijdrage en een bijdrage per geplande container. Het basistarief per maand bedraagt €280,- voor alle bedrijven die gebruik maken van Nextlogic (de eerste drie maanden zijn kosteloos). Het onderstaande tarief per container wordt vanaf het moment dat de integrale planning beschikbaar is in rekening gebracht.

Terminal

€0,45 per container
De eerste drie maanden zijn kosteloos, de drie maanden daaropvolgend worden aangeboden met 50% korting.

DEPOT

€0,30 per container
De eerste drie maanden zijn kosteloos, de drie maanden daaropvolgend worden aangeboden met 50% korting.

BARGE

€0,45 per container
De eerste drie maanden zijn kosteloos, de drie maanden daaropvolgend worden aangeboden met 50% korting.