Hoe kan ik deelnemen aan Nextlogic?

Alle terminals, depots en barge operators / inland terminals die betrokken zijn bij de afhandeling van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven kunnen deelnemen aan Nextlogic. Hoe meer partijen er meedoen, hoe betrouwbaarder en effectiever de integrale planning wordt.

U kunt voor meer informatie of aanmelden contact opnemen via info@nextlogic.nl of 010 – 316 9600.

Wie doet er al mee?

De onderstaande 30 bedrijven hebben inmiddels toegezegd te gaan aansluiten op Nextlogic.

Kosten

De investering in het ontwikkelen van de systemen en de organisatie worden gedragen door het Havenbedrijf Rotterdam. De ontwikkeling van het gedachtengoed en de functies van Nextlogic en de beoordeling van de IT-systemen is gedaan door Subject Matter Experts, specialisten van bedrijven uit de branche. Zij hebben er – voor eigen rekening – veel uren inzitten.

Investeren aanleveren data
Om gebruik te kunnen maken van Nextlogic is er een investering nodig om de noodzakelijke data aan te kunnen leveren. Concreet betekent dit dat een aantal interne werkprocessen dienen worden aangepast. Daarnaast wordt door u gekozen tussen het handmatig via webschermen of automatisch via API aanleveren van de data. In het eerste geval kost dit tijd, in het tweede geval is er een investering in een API koppeling nodig. Neem voor meer informatie over dit onderwerp contact op met Portbase/MCA Barge of ga naar www.portbase-nextlogicverbinden.nl

Kosten per deelnemer
Er zijn meerdere kosten waarmee u rekening moet houden: investeringen in IT-aanpassingen, procesaanpassingen binnen uw eigen bedrijf en de kosten die Nextlogic in rekening brengt. Het is voor Nextlogic niet in te schatten of en in welke mate u uw processen moet aanpassen en wat daarvan de impact is. Het is verstandig om daar op tijd bij stil te staan en hierover in gesprek te treden met uw IT-leverancier.

De kosten die u aan Nextlogic betaalt, bestaan uit een maandelijkse vaste bijdrage van €280,- en een bijdrage per geplande container.

  • De vaste kosten worden na de pilotfase in rekening gebracht.
  • De kosten per container betaalt u wanneer de pilotfase is afgerond. De eerste drie maanden worden aangeboden met 50% korting
Terminal

€0,45 per container

DEPOT

€0,15 per container

BARGE

€0,45 per container