Zo werkt het als

Terminal operator

Samen maken wij de containerbinnenvaart een nog aantrekkelijkere modaliteit voor duurzaam, betrouwbaar achterlandvervoer. Nextlogic creëert een neutrale integrale planning voor alle bezoeken van binnenvaartschepen aan terminals en depots.

Elk binnenvaartbezoek optimaal gepland

ALLE CONTAINERINFORMATIE VIA PORTBASE

Een terminal ontvangt via de Portbase-service Melding Container Achterland (MCA) Barge voor ieder binnenvaartschip alle informatie over de te lossen en te laden containers. Voorafgaand hieraan kan een barge operator voor zijn containers ook eerst een statusaanvraag doen. Alle statusinformatie vanuit de terminal gaat via MCA Barge weer retour naar zowel de binnenvaartoperator als Nextlogic.

Klik op de afbeelding voor een vergroting

GEEF aan NEXTLOGIC DE BESCHIKBARE CAPACITEIT OP

Geef als terminal aan Nextlogic rechtstreeks de beschikbare capaciteit op voor het afhandelen van binnenvaartschepen. Meld daarbij ook de bestaande afspraken met barge operators voor onder meer fixed windows.

DE INTEGRALE PLANNING ZORGT VOOR OPTIMALE BENUTTING VAN CAPACITEIT

Nextlogic stuurt via MCA Barge de integrale planning met de juiste bezoekvolgorde voor alle containerbinnenvaartschepen die de terminal willen aanlopen. De beschikbare capaciteit wordt op deze manier optimaal benut. Nextlogic optimaliseert de planning voortdurend. Voor optimaal overzicht biedt Nextlogic de terminal een apart overzichtsscherm van de kadeplanning.

Als Terminal operator in 2 stappen klaar

Stap 1: Vraag de service Melding Container Achterland (MCA) Barge aan

Nog geen klant van MCA Barge? Stap 1 is het bij Portbase aanmelden als nieuwe deelnemer.

Start samen met een softwareleverancier of de eigen IT-afdeling de voorbereidingen

MCA Barge werkt voor terminals en depots via API’s, de nieuwe standaard in IT voor data-uitwisseling. Portbase ondersteunt in het aansluittraject waar nodig.

Stap 2. MELD U AAN ALS DEELNEMER BIJ NEXTLOGIC

Om als terminal gebruik te maken van de integrale planning is apart aanmelding als deelnemer nodig bij Nextlogic. Via MCA Barge deelt Portbase daarna automatisch met Nextlogic alle containerstatussen. Ook stuurt Portbase via MCA Barge steeds de integrale planning voor alle binnenvaartschepen die de terminal of het depot willen aanlopen.

Scroll naar top