Een optimale planning en inzet van assets en het betrouwbaar en op tijd vervoeren van containers, kan worden gerealiseerd door de planning – van en afstemming in – de keten overkoepelend te organiseren. Daarbij is het versterken van de onderlinge operationele samenwerking tussen terminals, empty depots en barge operators essentieel. Door relevante informatie met elkaar uit te wisselen, krijgen ketenpartijen op tijd een vollediger inzicht in onder meer de status van de containers, calls, reizen en afhandelcapaciteit.


Informatie-uitwisseling is basis voor integrale planning

Informatie-uitwisseling is de basis voor de neutrale integrale planning van Nextlogic en onmisbaar voor het realiseren van een betrouwbaar binnenvaartproduct. Het is de noodzakelijke input voor de centrale planningstool BREIN. Zonder goede informatie-uitwisseling is het onmogelijk de afhandeling van de containerbinnenvaart van/ naar Rotterdam permanent te verbeteren.


Waarom op tijd aanleveren?

Hoe eerder ketenpartijen de informatie aan het informatieplatform leveren, des te optimaler kan BREIN plannen. Wanneer bijvoorbeeld de los- laadlijsten zo vroeg mogelijk worden geleverd, heeft BREIN meer vrijheid om een rotatie beter te plannen en calls – binnen een rotatie – naar voren te halen. Het zo vroeg mogelijk delen van containerinformatie heeft als voordeel dat de containerinfo verrijkt wordt, en terminals en depots o.a. beter kunnen stacken. Lees hier meer over wanneer informatie over de rotatie, call en container uiterlijk moet worden geleverd.

 

Meten kwaliteit en kwantiteit

De informatie-uitwisseling tussen de ketenpartijen met het informatieplatform wordt de komende tijd via de performance meting gemonitord en verbeterd en uitgebreid op de onderstaande onderdelen:

Verbeteren kwaliteit van informatieVERBETEREN DATAKWALITEIT
Volledig, juist en op tijd.
API-icon---NextlogicVERHOGEN DEKKINGSGRAAD
Meer partijen delen informatie.