Vanaf januari 2018 wisselen de ketenpartijen hun data met het informatieplatform uit via een API koppeling. Uit eerder uitgevoerd marktonderzoek – naar een oplossing voor de automatische technische aansluiting van de bedrijven op het informatieplatform – blijkt dat een API  koppeling de meest logische en voor de hand liggende keuze is.


Rolverdeling realisatie koppelingen

Bij het realiseren van de API koppelingen zijn Nextlogic, de bedrijven in de containerbinnenvaart en de IT partners van de bedrijven betrokken. Een ieder in zijn eigen rol. Zo is Nextlogic verantwoordelijk voor een juiste API documentatie, het testen en het beheer. De IT partner van de bedrijven in de containerbinnenvaart is verantwoordelijk voor het realiseren van een koppeling voor zijn klanten, de bedrijven. En de bedrijven zijn verantwoordelijk voor het verstrekken van een opdracht aan hun IT partner.

Onderstaand figuur geeft een beeld van de “koppelvlak aanpak” en de rolverdeling.

 

 

API koppeling barge & depot gereed

De IT-leveranciers Modality, Softpak, Yellowstar en Cofano zijn gereed met de ontwikkeling van de API koppeling. Vanaf januari 2018 kan de informatie-uitwisseling van de barge operators/ inland terminals en empty depots via de API koppeling van deze leveranciers met het informatieplatform gedeeld worden.

 


API documentatie

Nextlogic heeft voor de API techniek gekozen omdat het modern, toegankelijk en op een veilige manier te implementeren is. Het stelt Nextlogic in staat om alle ketenpartijen efficiënt te ondersteunen bij de aansluiting omdat het een basis biedt voor een heldere documentatie en overzichtelijke code. Tevens wordt gebruik gemaakt van REST zodat de API hub een dynamische sinlge point of entry is met een betrouwbare UI. Kortom, de API-koppeling draagt zorg voor een continue uitwisseling van informatie tussen Nextlogic en haar deelnemers op een betrouwbare, integere en volledige wijze.

Nextlogic stelt de API documentatie beschikbaar voor IT afdelingen van bedrijven in de containerbinnenvaart en haar IT leveranciers. Wilt u de documentatie ontvangen? Stuur dan een e-mail naar: Robert-Jan Schippers r.schippers@nextlogic.nl.