Iedereen erkent inmiddels de noodzaak van goede informatie-uitwisseling voor het beter functioneren van de containerbinnenvaartketen. Vanaf januari 2018 lopen de informatiestromen van de ketenpartijen via het informatieplatform. De informatie kan door de ketenpartijen op twee verschillende manieren beschikbaar worden gesteld: via webschermen of API’s. Het overgrote deel van de bedrijven zal naar verwachting API´s gaan gebruiken. Maar wat zijn API´s eigenlijk en belangrijker nog: wat hebben we eraan?


Webschermen

Om toegang te krijgen tot de informatie die de ketenpartijen met elkaar uitwisselen, is het gebruik van een webscherm in principe het eenvoudigst. De gebruiker (één van de ketenpartijen, dus een barge operator, depot of terminal) bezoekt een website waar hij inlogt en vervolgens data raadpleegt of toevoegt. Er hoeft op deze manier niet te worden geïnvesteerd in een koppeling met het eigen bedrijfssysteem. Nadeel is echter dat de data ook niet gebruikt kan worden in het eigen bedrijfssysteem. Dit betekent dat de data opnieuw moet worden ‘ingeklopt’ wat tijdrovend is. Voor een tijdelijke (proef)periode is het gebruik van webschermen dus een prima oplossing. Voor structurele informatie-uitwisseling is er echter een veel (kosten)efficiënter alternatief.


API’s

Een application programming interface (API) is een verzameling van definities die het mogelijk maakt om computersystemen (of onderdelen hiervan) onderling te laten communiceren. API´s worden door de flexibiliteit en het gemak dat API’s bieden steeds vaker gebruikt. Door deze technische innovatie kan verrijkte informatie eenvoudiger, en straks real-time, gedeeld en gesynchroniseerd worden tussen de systemen van barge operators, empty depots en terminals en het informatieplatform. Tevens is het gemakkelijker om processen te veranderen en naar eigen behoefte in te regelen, dus om een systeem in te richten dat precies aan de wensen van planners voldoet.

API’s houden rekening met zowel authenticatie; ‘is de gebruiker ingelogd?’ als met autorisatie; ‘heeft de gebruiker rechten om de betreffende data te gebruiken of te wijzigen?’.

Hiermee wordt geregeld dat partijen enkel toegang hebben tot relevante data (waarover de eigenaar vooraf toestemming heeft gegeven). Vooral autorisatie is een belangrijk aandachtspunt.

Het is kortom eenvoudiger om één geïntegreerde omgeving te creëren – weg dus van de praktijk waar drie verschillende systemen en schermen open staan. En communicatie zowel per EDI, e-mail, fax en telefoon plaatsvindt. Lees hier meer over de API koppeling.