Informatiebeveiliging

Nextlogic hecht grote waarde aan de beschikbaarheid, integriteit en veiligheid van de dienstverlening. Het correct functioneren van de informatiesystemen is van essentieel belang voor de 24/7 bedrijfsvoering van de aangesloten partijen. Zonder veilige en betrouwbare informatievoorziening kan de efficiënte afhandeling van het binnenvaartproduct niet worden gerealiseerd. Veilige informatievoorziening is daarom topprioriteit voor Nextlogic.

Cyber Security & Risk Officer
Binnen Nextlogic is er een Cyber Security & Risk Officer werkzaam die zich bezig houdt met technische en organisatorische veiligheidsvraagstukken.

Datacenter
Het datacenter van onze hostingpartner is volledig gecertificeerd in o.a. ISO27001, ISO27017, ISO27018 en SOC2.

Dubbele uitvoering
Nextlogic heeft voorzieningen getroffen om de dienstverlening ook te kunnen continueren bij eventuele calamiteiten. Zo wordt gebruik gemaakt van meerdere locaties en zijn kritische onderdelen redundant uitgevoerd.

Veilige verbindingen
Nextlogic werkt alleen via beveiligde verbindingen en houdt hiervoor de laatste richtlijnen vanuit het Nationaal Cyber Security Centrum aan.

Veiligheid partners Nextlogic
Nextlogic stelt strenge informatiebeveiligingseisen aan de ontwikkelaars, hosting- en beheerpartijen die betrokken zijn bij de realisatie van de dienstverlening.

Beveiligingstest en kwetsbaarhedenscans
Om de implementatie van de verschillende beveiligingseisen te controleren voert Nextlogic penetratietesten uit op het technische systeem en de onderliggende onderdelen.

Zelf kunt u ook maatregelen nemen om veilig met Nextlogic te werken:

Werk altijd met een persoonsgebonden account en niet met groepsaccounts
Deel uw accountgegevens nooit met anderen
Zorg voor passende beveiliging op uw computer en zorg dat updates van uw systeem en software tijdig worden geïnstalleerd