Nextlogic persbericht - Informatieplatform wordt gebouwd!Dinsdag 10 juni tekende Emile Hoogsteden van Havenbedrijf Rotterdam, tevens voorzitter stuurgroep Nextlogic, de opdracht aan Portbase om het Nextlogic informatieplatform te bouwen. Sinds najaar 2011 werken vertegenwoordigers van de zeehaventerminals, depots, barge operators/inland terminals, rederijen, Havenbedrijf Rotterdam en het programma IDVV van Rijkswaterstaat intensief samen om de operationele keten van de containerbinnenvaart te verbeteren. 

Emile Hoogsteden: “Dit gezamenlijke proces vergt instemming van alle ketenpartijen met uiteenlopende belangen en kan worden beschouwd als hét samenwerkingsmodel voor de toekomst van de haven.” Ook Jacco de Kok (programmadirecteur IDVV, stuurgroeplid Nextlogic) is enthousiast: “Goederen werken niet samen, mensen in de logistieke keten wel, dit is een mooi voorbeeld hiervan.“

Lees hier het gehele persbericht.