Welkom op de informatiepagina voor schippers

Heb jij je nog niet aangemeld voor Nextlogic?

Stuur een e-mail met scheepsnaam en ENI nummer naar operations@nextlogic.nl en:

 • verkrijg toegang tot het Nextlogic webscherm voor schippers
 • ontvang de AIS-verklaring die je tekent voor het juiste gebruik van de AIS-gegevens
 • verkrijg een toegangscode voor de e-learning

Heb jij je al wel aangemeld voor Nextlogic? Check of je er klaar voor bent:

 • Kun je inloggen op het Informatie Platform van Nextlogic? https://nextlogic-planning.com/
 • Weet je hoe je met de integrale planning werkt? Scroll naar beneden voor de beschikbare hulpmiddelen.
 • Heb je de AIS-verklaring ondertekend?

Wil je alle ins en outs over Nextlogic lezen en de volledige checklist bekijken? Ga dan naar: Ben jij er klaar voor? – Nextlogic

Hoe werk je met de integrale planning

 • E-learning
  Als je voor het eerst kennis maakt met de integrale planning van Nextlogic is de e-learning een goede basis. Vraag de e-learning op via info@nextlogic.nl.
 • Quick Reference Card
  Gebruik deze kaart om snel en beknopt terug te vinden waar je rekening mee houdt tijdens het werken met de integrale planning. Ook handig: print hem uit voor in de stuurhut!
 • Handleiding Nextlogic Informatie Platform Schipper
  Voor de schippers die al wat beter bekend zijn met Nextlogic. In dit document vind je een verkorte instructies voor het werken met de integrale planning.
 • Informatiesessie
  In deze opname van één van de informatiesessies hoor je één van onze medewerkers uitleggen hoe het systeem werkt voor schippers. Voor de presentatieslides klik je hier.

Praktische informatie live pilot

Laatste update: 12 mei 2022

 • Op dit moment doen deze terminals en barge operators al mee: ECT Delta, Euromax, Delta 2 (voorheen APMTR) RWG,  Neska, Combi Terminal Twente, Container Terminal Doesburg, Container Terminal Born, Multimodal Container Services, Van Berkel Logistics, ROC Waalwijk, Danser Benelux, Delta Container Barging, C3C, Frankenbach Container Service GMBH en Contargo Waterway Logistics B.V.
 • De slides van de informatiesessie voor schippers vind je hier: Presentatieslides uitleg dashboard schipper
 • Inloggen dashboard: https://nextlogic-planning.com/
 • De planning moet worden opgevolgd door alle deelnemers (terminals, depots, barge operators en schippers het vaarplan)
 • Toegang verkrijgen tot het dashboard van Nextlogic: via je barge operator of operations@nextlogic.nl
 • Op feitelijke locaties en tijden heb je als schipper het beste zicht. De integrale planning wordt geoptimaliseerd door jullie inzichten. Wijzigingen in afspraken met niet-deelnemers of snellere afhandelingen van bezoeken, graag updaten in het barge dashboard voor schippers.

Aandachtspunten per deelnemende terminal: 

ECT
Nextlogic geeft aan tussen welke bolders wordt aangemeerd bij ECT. In uitzonderingsgevallen kan ECT hiervan afwijken.

Delta 2 (voorheen APMTR)
Delta 2 bepaalt zelf waar een barge mag aanmeren en zal dit kenbaar maken aan de schipper.

RWG
RWG bepaalt zelf waar een lichter mag aanmeren en zal dit kenbaar maken aan de schipper.

Veel gestelde vragen

 • Wie doet op dit moment mee met de pilot? ECT Delta, Euromax, Delta 2 (voorheen APMTR) RWG, Neska, Combi Terminal Twente, Multimodal Container Services, ROC Waalwijk, Van Berkel Logistics, vanaf 17 januari: Barge Terminal Born, Container Terminal Doesburg
 • Neemt Nextlogic ook de getijden mee in de berekening qua vaartijd? Nextlogic berekent de vaartijd op basis van een standaard snelheid 13 km/pu. Er wordt geen rekening gehouden met getijden.
 • Bij een terminal gaat een lichter bijna starten. De lichter is 1 uur eerder dan Nextlogic hem gepland heeft. Loopt het AIS signaal dan mee in de planning? Als een lichter eerder in het geovenster is dan de geplande tijd dan geeft dat nog geen trigger om de call te starten. Dat gebeurt bij de First Move.
 • Wat gebeurt er als er tijd over is bij een terminal en je daar eerder terecht kan? Dan neem je contact op met de terminal, zij maken er een prio call van. De tijd die zij invoeren wordt dan afgedwongen. Nextlogic zal daar dan rekening mee houden.
 • Schepen hebben verschillende diensten, zoals een 24-uurs dienst of een 18-uurs dienst, hoe wordt daar mee rekening mee gehouden? De barge operator is verantwoordelijk voor het invoeren van deze beschikbaarheden, daar wordt niet van afgeweken.
 • Wat gebeurt er met restricties als ik een nieuwe tijdafspraak maak met een niet deelnemende terminal? De restrictie die ingevoerd is door de barge operator is leidend. De restrictievolgorde blijft gehandhaafd.
 • Wat wordt er van een schipper verwacht als een terminal niet operationeel is door bijv. storm? De terminal zal zijn beschikbaarheid intrekken, de integrale planning geeft een nieuwe planning af op de nieuw ontstane situatie. Als schipper volg je het nieuwe vaarplan dat zichtbaar wordt op het schipperscherm.
 • Komt er een samenwerking met software programma’s van schippers zoals stuwplan of containerplanner? Uiteindelijk is het wens om het schipperscherm terug te zien in bijv. containerplanner zodat je als schipper maar 1 scherm hoeft te openen. Dit wordt opgepakt na de pilot.
 • De locatie van het schip wordt automatisch gedetecteerd door AIS: Wat als je bij een terminal in de wacht gaat bijvoorbeeld op de DBF? Dan ben je niet ‘actief’ bij de terminal. Dit betekent dat je de ‘planned time arrival’ van het volgende bezoek gaat halen op de terminal en het vaarplan blijft volgen. Op het moment dat blijkt dan de schipper een bezoek niet gaat halen, wordt er een herziene planning gemaakt door de integrale planning.
 • Moet er nog telefonisch contact plaatvinden tussen schipper en terminal? Sommige terminals bepalen waar de lichter moet afmeren. In het scherm wordt zichtbaar dat er contact opgenomen moet worden met de terminal voor de bolderinformatie. Tijdens de live (pre-)pilot zal dit nog het geval zijn, ook over het stuwplan. Uiteindelijk zal het contact worden beperkt.
 • Alerts voor herplanning: hier wordt nog aan gewerkt. De terminal zal in pilot fase nog bellen mocht de planning worden aangepast bijvoorbeeld ‘s nachts als je slaapt of langszij ligt te wachten.
 • Los-/laadlijst vraag: hoe wordt ondervangen dat een 20ft opeens een 40ft wordt? Deze verantwoordelijkheid ligt nu nog bij de barge operator.
 • Wat moet ik doen als mijn afspraak bij een niet-deelnemende terminal bijvoorbeeld uitloopt? Als schipper wordt er van je verwacht dat je de tijden aanpast in het scherm; wat jij als schipper invoert is leidend.

Heb je zelf een vraag over Nextlogic? Mail dan naar operations@nextlogic.nl.

Algemene informatie live pilot Nextlogic

Ons doel is om de planning van elke schipper voor een bezoek aan de haven betrouwbaarder, transparanter en voorspelbaarder te maken. Bij de uitvoering van zo’n integrale planning is een zeer belangrijke rol weggelegd voor de schippers. Als schipper krijg je bij elk bezoek aan de haven van Rotterdam rechtstreeks vanuit Nextlogic een vaarplan gepresenteerd. De integrale planning werkt alleen als elke schipper dit plan exact volgt en ervoor zorgt dat het AIS-signaal bij bezoeken aan Rotterdam altijd geactiveerd is.

Live pilot
Kort na de zomer gaan we testen of de integrale planning in de praktijk ook werkt, om daarna te kijken wat anders of beter zou moeten. Daar hebben we jullie hulp bij nodig. Deze planning verzorgt straks de continue planning van de containerbinnenvaart tussen de deelnemende terminals, depots en barge operators. Elke aanvraag wordt ingepland en het plan wordt steeds aangepast aan de laatste inzichten en wijzigingen in aanvragen en afwijkingen van het plan. Nextlogic bepaalt straks op welk moment elke deelnemende terminal bezocht kan worden en in welke volgorde. De barge operators voegen ook de bezoeken aan niet deelnemende terminals en depots toe en geven aan op welke tijden je als schipper niet beschikbaar bent. Het vaarplan wordt straks helemaal vastgelegd en onderhouden in Nextlogic.

Vaarplan via Nextlogic schermen
Het actuele vaarplan wordt voortdurend aangepast op basis van veranderingen in de planning van de hele haven: elke verandering in capaciteit of vertraging kan leiden tot aanpassingen in andere vaarplannen. Als schipper kan je je vaarplan steeds inzien op een speciale webpagina van Nextlogic.  Als je hier nog geen toegang toe hebt laat het dan direct weten, dan regelen we alsnog toegang en krijg je bovendien een link naar een online training met uitleg over de werking.

Locatie informatie wordt zeer belangrijk
Nextlogic monitort elke deelnemende barge via AIS. Zodra een barge de volgende afspraak niet meer kan halen, zal de planning worden aangepast. Dit geldt dus ook voor jouw schip. AIS is helaas niet altijd foutloos. Als schipper blijf je daarom verantwoordelijk om je locatie gegevens t.b.v. de planning met Nextlogic te delen. We vragen je om dat straks te doen via het Nextlogic webscherm, waar je het werkelijke tijdstip van het bereiken van de locaties in het vaarplan kan controleren en aan kan vullen. Dit is erg belangrijk: als het voor Nextlogic niet duidelijk is of jouw schip de volgende aansluiting gaat halen, kan het bezoek verplaatst worden, om een barge die wel zekerheid geeft over zijn locatie voor te laten.