Afstemming vraag en aanbod

Een permanente verbetering van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven vraagt om een geoptimaliseerde afhandeling. Om te zorgen voor een optimale afstemming tussen de vraag naar afhandelcapaciteit (barge operator) en het aanbod van afhandelcapaciteit (terminal & empty depot), is Nextlogic opgericht.

Neutrale integrale planning Nextlogic

Nextlogic levert deelnemers een neutrale en integrale planning waarin alle containers op tijd, bij de juiste kade worden afgehandeld en waarbij alle schepen een zo kort mogelijk verblijf in de haven hebben. De planning is nauwkeurig en uitvoerbaar en wordt aan alle deelnemers bekendgemaakt voor de eigen kade c.q. de eigen schepen.


Informatie leveren, spelregels & procesafspraken

De informatie die nodig is voor de integrale planning wordt via het informatieplatform door de deelnemers aangeleverd. Daarnaast dienen de deelnemers spelregels en procesafspraken na te leveren. De daadwerkelijke planning wordt door de centrale planningstool BREIN gerealiseerd.