Wat is BREIN en wat doet zij?

De centrale planningstool BREIN speelt een essentiële rol bij de integrale planning van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven. BREIN gaat de vraag naar (barge operator) en het aanbod van (terminal & empty depot) afhandelcapaciteit neutraal en integraal plannen.

BREIN - neutrale integrale planning Nextlogic

Haalbare en passende planning

BREIN maakt voor alle partijen een haalbare en passende planning op basis van de – via het informatieplatform – geleverde informatie en aan de hand van binnen Nextlogic opgestelde KPI’s en rekenregels. De rotaties worden op zo’n manier gepland dat alle containers op tijd bij de juiste kade worden afgeleverd en opgehaald, waarbij alle schepen binnen hun opgegeven rotatietijd blijven. Tegelijkertijd kiest zij voor slim gebruik van de beschikbaar gestelde kranen op terminals en depots, zodat deze zo veel als mogelijk aaneengesloten kunnen werken. BREIN optimaliseert continu op basis van real-time wijzigingen.

Informatie-uitwisseling op orde voor BREIN

Voor het optimaal functioneren van BREIN is het noodzakelijk dat de informatie-uitwisseling volledig op orde is. De informatie moet juist, volledig en op tijd bij relevante partijen zijn. Daarnaast is het essentieel dat alle partijen meedoen en hun afspraken nakomen. Voor de bijbehorende processen is een uitgebreide set aan operationele spelregels opgesteld.

Hoe werkt BREIN?