De centrale planningstool BREIN streeft voor alle ketenpartijen in de containerbinnenvaart en de sector in z’n geheel de onderstaande optimalisatie doelstellingen na.

 

Terminal & empty depot

Benutting beschikbaar gestelde capaciteit

  • Opgegeven beschikbaarheden zo veel mogelijk benutten en clusteren door kraan utilisatie per beschikbaarheid te verhogen.
  • Containers zo veel mogelijk op tijd laten komen.
  • Minimaliseren van kade transport (BMP).
  • Minimaliseren van Intern Terminal Transport (ITT) bewegingen.
  • Reductie van aantal stack moves door verbeterde informatievoorziening en planning.

 

 

Barge operator

Minimalisatie havenverblijftijd, maar realiseerbaar

  • Op tijd kunnen vertrekken uit de haven (i.v.m. vaarschema operator en realiseren connecties met achterland).
  • Connecties met deepsea realiseren op de verschillende terminals (door call en container windows).
  • Zo min mogelijk vaarkilometers.

 

Gehele sector

Aantrekkelijker maken van containerbinnenvaart

  • Door bieden van betrouwbaarheid, snellere afhandeling in de haven en transparantie voor klanten.
  • Bijeffect is groener opererende sector door lagere uitstoot per vervoerde container.