Rekenregels BREIN gezamenlijk vastgesteld

De centrale planningstool BREIN werkt op basis van rekenregels en KPI’s. In 18 workshops hebben de deskundigen uit het veld (SME’s) – die samen 12 bedrijven uit de markt vertegenwoordigen – gezamenlijk de rekenregels en KPI’s voor BREIN vastgesteld. BREIN beoordeelt de kwaliteit van de planning door te kijken naar hard constraints, soft constraints en KPI’s.

 

Hard constraints

Hard constraints zijn situaties die altijd te allen tijde door BREIN vermeden worden. Ze zorgen simpelweg voor een onuitvoerbare planning.

Voorbeelden hard constraints

 • Calls mogen niet met elkaar overlappen in tijd en kade positie.
 • Alle activiteiten van calls in rotatie moeten opvolgend zijn.
 • Call bevat volle containers, maar kraan kan geen volle containers aan.
 • Call volgorde voldoet niet aan opgegeven volgorde restricties.

 

Soft constraints

Soft constraints zijn onwenselijke situaties die direct de aandacht van BREIN trekken en zorgen voor een penalty. BREIN zal altijd proberen om zoveel mogelijk ongewenste situaties te vermijden. Indien dit niet mogelijk is, zal zij altijd voor het minst slechte plan kiezen.

Voorbeelden soft constraints

 • Geplande scope uit ligt buiten gewenste of/en norm tijd.
 • Een aantal containers binnen een call komen te laat.

 

KPI’s

Voor zowel de terminals, empty depots als barge operators zijn KPI’s vastgesteld. BREIN heeft als doel voor deze KPI’s ieder een percentage van 100% te genereren en tegelijkertijd de KPI’s onderling in goede balans te houden. Indien een KPI volledig wordt gehaald, krijgt BREIN 0 (nul) “punten”. Wijkt BREIN af van de ideale oplossing of een individuele regel / KPI, dan loopt het aantal punten op. De optimale planning ontstaat wanneer het aantal punten – van alle KPI’s en regels bij elkaar opgeteld – het laagst is.

Voorbeelden KPI’s

 • Scope on time
  Percentage op tijd de haven weer uit.
 • In norm duration
  Percentage rotaties dat binnen de normtijd wordt voltooid.
 • Best Mooring position
  Score om aan te geven hoe goed een beoogde ligplaats scoort t.o.v. de berekende BMP positie.
 • Crane capacity utilization
  Percentage capaciteitsbezetting voor capaciteiten waarop minstens één call is ingepland.