• 28 maart 2019 – Testfase integrale planning binnenkort van start
  De ontwikkelingen binnen Nextlogic zijn inmiddels dusdanig gevorderd dat de testfase voor de integrale planning binnenkort kan gaan starten. Daarmee komen een aantal parallelle ontwikkelingen waaraan gewerkt is voor het eerst volledig samen. De testfase is cruciaal voor een succesvolle livegang omdat het de kinderziektes uit de systemen haalt en partijen gewend laat raken met de nieuwe processen en andere manier van werken.
  De testfase start later dan gepland als gevolg van vertraging bij de leverancier in het opleveren van de integrale planning. Vanwege deze vertraging heeft Nextlogic de planning moeten aanpassen en is de verwachting om vanaf 1 november 2019 live te kunnen gaan met de dienstverlening.
  Lees meer
 • December 2017 – Koplopers gaan gebuikmaken van informatieplatform
  Sinds juni van dit jaar bereidt Nextlogic zich voor op de livegang. En nu is het zover. Vanaf januari zullen de eerste Koplopers gebruikmaken van het informatieplatform. De informatie-uitwisseling loopt via een directe koppeling (API) tussen hun bedrijfssysteem en het platform van Nextlogic. Ook de finale ontwikkeling van BREIN is in voorbereiding. Bovendien is vanaf december de voorbereiding voor de oprichting van het bedrijf Nextlogic BV gestart. Lees meer in de Nextlogic update van december.  
 • November 2017 – Commitment markt hoog
  Sinds deze zomer heeft Nextlogic met de ruim 60 bedrijven in de containerbinnenvaart gesproken over de deelname aan Nextlogic en het aansluiten op het informatieplatform. De reacties zijn vrijwel eensluidend positief. De bedrijven die verantwoordelijk zijn voor ruim 80% van het containerbinnenvaart volume van/naar Rotterdam en de afhandeling op de terminals en depots, hebben aangegeven gebruik te gaan maken van de Nextlogic oplossingen. Lees meer in de Nextlogic update van november.
 • Augustus 2017 – 90% markt spreekt zich positief uit over Nextlogic
  De afgelopen tijd heeft Nextlogic tijdens bijeenkomsten in het land en in een-op-een gesprekken de demo van het informatieplatform en BREIN gepresenteerd. Inmiddels heeft 90% van de markt zich positief over Nextlogic uitgesproken en hebben elf bedrijven zich gemeld als koploper. De koplopers zullen de komende maanden samen de toepassingen van Nextlogic gaan valideren. Lees meer in de Nextlogic update van augustus.
 • 23 mei 2017 – Eerste bedrijven gaan aansluiten op informatieplatform
  De afgelopen maanden heeft Nextlogic gewerkt aan Brein, het informatieplatform en de koppeling met het informatieplatform, welke nodig zijn om de doelen van Nextlogic te realiseren. Vanaf juni kunnen de eerste bedrijven aansluiten en starten met het uitwisselen van informatie via het informatieplatform. De uitwisseling verloopt via een API koppeling of via webschermen.

  Eerste koplopers bekend
  De afgelopen twee weken heeft Nextlogic tijdens drie bijeenkomsten in het land, de demo van het informatieplatform en BREIN succesvol gepresenteerd. Uit de reacties van de marktpartijen blijkt dat de producten van Nextlogic en de twee systemen voorzien in de behoefte van de markt. Inmiddels zijn de eerste koplopers bekend, zij zullen zich vanaf juni aansluiten.

 • 6 september 2016 – Proof of Concept fase Nextlogic van start
  Nextlogic heeft Cofano gekozen als voorkeursleverancier voor de bouw van het platform voor informatie-uitwisseling van Nextlogic. Wanneer de goede werking van het systeem wordt aangetoond in een Proof of Concept, zal Cofano daadwerkelijk worden gecontracteerd voor de verdere realisatie.

  proof-of-concept
  In de Proof of Concept fase gaan Cofano en Quintiq in nauwe samenwerking met Nextlogic deskundigen de belangrijkste functionaliteiten ontwikkelen die nodig zijn voor het platform en BREIN (neutrale planningtool). “Deepsea en barge terminals gaan nu veel intensiever samenwerken. We zullen daarbij begrip en respect moeten hebben voor elkaars processen”, zegt Michel van Dijk van Inland Terminal Veghel en lid van de werkgroep Nextlogic. Marcel van Oudenaarden, RWG (stuurgroep Nextlogic): “Dit is een mooie stap richting realisatie. Alle deepsea terminals doen mee. Dat maakt het complex maar ook compleet en dat is een goeie zaak. Wij vinden het erg belangrijk dat dit een succes wordt en maken hier dan ook veel capaciteit voor vrij de komende maanden.” Bedoeling is dat na afronding van het Proof of Concept de ontwikkeling zo ver is, dat nog maar beperkte stappen gezet hoeven te worden tot implementatie van beide tools.

  Neutrale en integrale planning
  Neutrale integrale planning NextlogicDe geautomatiseerde planningstool BREIN  zal in de toekomst de vraag naar (barge operator) en het aanbod van (terminal & depot operator) afhandelcapaciteit neutraal en integraal plannen. Door de gevraagde en beschikbare afhandelcapaciteit dynamisch op elkaar af te stemmen, wordt voor alle schepen samen een optimale rotatie en voor alle kades samen de optimale planning gemaakt. BREIN houdt voortdurend rekening met veranderingen in de praktijk. Bedrijven kunnen wijzigende informatie aanleveren, waarna een herberekening wordt gemaakt en een nieuwe, integrale  planning wordt aangeboden. Dat gebeurt ook als er tijdens de uitvoering tegenvallers zijn (vertraging en/of bijvoorbeeld een technische storing). BREIN rekent met de rekenregels die door Nextlogic zijn geformuleerd en stuurt de planningen via het platform naar alle aangesloten bedrijven. Peter den Breejen, Cosco Container Lines (stuurgroep Nextlogic): “Ik denk dat de tijd rijp is voor Nextlogic en dat er komende jaren in de logistiek veel meer digitalisering zal plaatsvinden.”

 • 16 juni 2016 – Integrale aanpak BREIN en Platform gaat van start
  Nextlogic heeft haar bakens verzet. Begin 2016 is daarom de wijze waarop de ontwikkeling van het platform voor informatie-uitwisseling wordt aangepakt herzien. De kern van de nieuwe strategie is een versterkt partnerschap tussen Nextlogic en de leveranciers van BREIN en het Platform, waarbinnen iedereen gebaat is bij integraal succes.

  Voor de ontwikkeling van BREIN (de neutrale planningtool) is en blijft Quintiq de gekozen partner. De aanbesteding om te komen tot een partner die optreedt als ontwikkelaar voor het platform voor informatie-uitwisseling loopt sinds eind mei jongstleden.

  Bij deze zoektocht naar een nieuwe leverancier is gekozen voor een selectie aan de hand van een vergaand Proof of Concept. Pas na de Proof of Concept-fase wordt de definitieve opdracht gegeven. Dit in combinatie met de gezamenlijke inspanningen en de ondersteunende contractvorm zijn de sleutelvoorwaarden om de partner met de juiste kwaliteiten te vinden. De integrale aanpak waarbij beide leveranciers tegelijk met deskundigen van Nextlogic rond de tafel zitten, zal leiden tot passende oplossingen voor een efficiëntere afhandeling van de containerbinnenvaart.

  “We hebben een tegenslag gehad en dat is vervelend. Ik was liever al veel verder geweest,” zegt Sjoerd Sjoerdsma, programmamanager van Nextlogic. “Maar het veranderproces van Nextlogic is niet eenvoudig en bevat onder meer een groot IT-component. Het komt meer voor dat IT-projecten met tegenslagen te maken hebben. Dat is helaas nu ook gebeurd. Op grond van de evaluatie hebben we onze gewijzigde strategie gekozen. We schatten de kans op succes hoog in en zijn alert op loerende risico’s.”

  Begin juli zal uit de inschrijvingen op de aanbesteding een aantal partijen worden geselecteerd. In de fase daarna wordt de uiteindelijke ontwikkelaar voor het Platform gekozen.

  Planning
  Sjoerdsma: “De planning is dat we eind dit jaar grote stappen hebben gezet in de ontwikkeling van zowel het platform voor informatie-uitwisseling als ook planningstool BREIN. We werken daarbij wederom met deskundigen van de aangesloten bedrijven uit de branche. Met name de medewerkers van de koploperbedrijven participeren actief in de dialoog met de leveranciers. Alle segmenten uit de keten van de containerbinnenvaart zijn betrokken. Het voltooien van de systemen vindt plaats in de eerste maanden van 2017, waarna met de implementatie zal worden gestart.”

 • 3 februari 2016 – Ontwikkeling van het Nextlogic platform kost meer tijd
  De belangrijkste doelstelling van Nextlogic is om vraag en aanbod van afhandelcapaciteit van de containerbinnenvaart beter op elkaar af te stemmen. Om dit te kunnen doen zal een planningstool worden ontwikkeld. In 2015 is het functioneel programma van eisen voor het bouwen van zo’n tool definitief vastgesteld en is Quintiq als leverancier gecontracteerd voor de bouw. De feitelijke realisatie is nog niet gestart.
  Een ander belangrijk doel en tevens voorwaarde voor een adequate planning is het uitwisselen van actuele informatie over aanbod van lading, los- en laadcapaciteit, aantallen containers en vaarschema’s tussen partijen. Het aanleveren van een deel van die informatie verloopt nu via de service BargePlanning in het PCS. De functionele eisen van Nextlogic vergen meer informatie en ook een andere manier van informatie uitwisselen dan nu via BargePlanning mogelijk is. Om die reden heeft Portbase in de zomer van 2014 de opdracht gekregen om een aantal functionaliteiten te ontwikkelen in aanvulling op het bestaande Barge Planning. Helaas zijn we op dit moment nog niet zo ver en compleet als gepland.
  De doelen van Nextlogic zijn nog net zo actueel als in voorgaande jaren. Het is jammer dat de gewenste oplossing nog niet beschikbaar is en wij onze planning moeten herzien. We gaan door met de werkzaamheden en brengen u op de hoogte zodra nieuwe resultaten bekend zijn.
 • 24 juni 2015 – Groen licht voor planningstool Nextlogic
  Op 24 juni tekende namens Nextlogic het Havenbedrijf Rotterdam voor de opdracht aan Quintiq om de intelligente planningstool BREIN te bouwen.

  Een belangrijke doelstelling van Nextlogic is om vraag en aanbod van afhandelcapaciteit van de containerbinnenvaart beter op elkaar af te stemmen. De planningstool BREIN zal vanaf 2017 terminal- en depot slots in de Rotterdamse haven neutraal toewijzen, maakt een integrale planning en houdt rekening met actuele wijzigingen.

  Arjen Heeres, Emile Hoogsteden, Andre van Lammeren

  Emile Hoogsteden (namens het Havenbedrijf Rotterdam en tevens voorzitter van de stuurgroep van Nextlogic): “Vorig jaar is de overslag met 5,8% gestegen en ook in de eerste maanden van dit jaar zet de groei door. Met de opening van de nieuwe terminals op de Tweede Maasvlakte neemt de capaciteit weliswaar toe, maar met nieuwe terminals alleen zijn we er niet. De afhandeling van binnenvaartschepen kan en moet efficiënter en de inzet van de planningstool BREIN is een grote stap voorwaarts.”

  Sinds najaar 2011 werken vertegenwoordigers van de zeehaventerminals, depots, barge operators, inland terminals, rederijen, Havenbedrijf Rotterdam en Rijkswaterstaat intensief samen om via het project Nextlogic de operationele keten van de containerbinnenvaart te verbeteren. De ontwikkeling van Nextlogic is nu in een belangrijke fase beland. Zo kunnen barge operators, terminal en depot operators dit jaar de eerste functionaliteiten toepassen in de praktijk. Deze leveren hen direct al veel meer inzicht in de status van containers, calls, reizen en de afhandelcapaciteit.

  Een logisch moment om aan de slag te gaan met Quintiq: marktleider in de ontwikkeling van software voor complexe planningsvraagstukken. De bouw van planningstool BREIN zal in 2015 starten en een groot deel van 2016 in beslag nemen. Begin 2017 is een grootschalige praktijkproef gepland.

  Afgebeeld van links naar rechts Arjen Heeres (Quintiq), Emile Hoogsteden (Havenbedrijf Rotterdam, voorzitter stuurgroep Nextlogic), André van Lammeren (Rijkswaterstaat).

 • 24 februari 2015 – Voortgangsbijeenkomsten voor marktpartijen
  Binnen Nextlogic zijn inmiddels flinke stappen voorwaarts gemaakt. Zo is de eerste functionaliteit voor verbeterde informatie-uitwisseling klaar om in de praktijk getest te worden. Het gaat om een toepassing die terminal- en depot operators in staat stelt hun beschikbare afhandelcapaciteit voor de binnenvaart openbaar te maken. Graag informeren wij u over deze voortgang en de concrete acties die op stapel staan. Hiervoor organiseren wij op woensdag 25 maart, dinsdag 31 maart en donderdag 2 april bijeenkomsten voor relevante marktpartijen bij het Havenbedrijf Rotterdam. Uitnodigingen voor deze bijeenkomsten volgen spoedig.
 • 26 augustus 2014 – Sjoerd Sjoerdsma opvolger Teunis Steenbeek

  Sjoerd Sjoerdsma volgt per 1 oktober aanstaande Teunis Steenbeek op als programmamanager van Nextlogic. Sjoerdsma is nu directeur bij Keyrail. Samen met Cees Tommel zorgt hij voor de dagelijkse leiding van de organisatie. De leden van de stuurgroep van Nextlogic hebben Sjoerdsma benoemd als opvolger van Teunis Steenbeek. Deze stopt per eind september met zijn werkzaamheden voor Nextlogic na een periode van ruim drie jaar. De komende maand wordt intensief benut voor een optimale overdracht.

  Sjoerdsma werkt sinds 2006 bij Keyrail en is in die hoedanigheid verantwoordelijk voor de exploitatie en het beheer van de Betuweroute. Hij is werkzaam geweest bij ProRail, waar hij eind jaren ’90 verantwoordelijk was voor de kwaliteit van de infrastructuur in Zuid-Holland. Daarna leidde hij de realisatie van het westelijk deel van de Betuweroute en het integratieproces van het project Betuweroute in de bedrijfsvoering van ProRail. Bij Keyrail was Sjoerdsma onder andere verantwoordelijk voor het project Ketenregie, wat in feite Nextlogic voor het spoor is. De stuurgroep van Nextlogic heeft er alle vertrouwen in dat Sjoerdsma met zijn ruime ervaring in complexe en gevoelige dossiers zeer goed gekwalificeerd is om verder invulling te geven aan Nextlogic.

 • 25 juli 2014 – Gebruikersgroep aan de slag met ontwikkeling informatieplatform

  Nextlogic gebruikersgroep aan de slagNa het ondertekenen van de opdracht aan Portbase vorige maand om het Nextlogic informatieplatform te bouwen, is niet alleen Portbase, maar ook de gebruikersgroep hard aan de slag gegaan. 

  Tijdens wekelijkse bijeenkomsten werkt deze groep, bestaande uit zeven afgevaardigden van barge operators, terminals, depot operators, vletwerk, Rijnvaart NL Vaart en Rotterdam-Antwerpen Vaart, mee aan de ontwikkeling, het testen en de implementatie van het platform.

  Heleen Scharroo, Operations Manager bij Contargo Waterway Logistics, is een van de afgevaardigden in de gebruikersgroep. “We zijn nu bezig met hoe we willen dat het gebruikersscherm er straks uit komt te zien. Hoe willen we het hebben? Wat komt waar? En welke knopjes hebben we bijvoorbeeld nodig om op te klikken? We willen dat het er straks heel ‘2020’ uit ziet, klaar voor de toekomst.”

  Sinds 2011 werken vertegenwoordigers van de zeehaventerminals, depots, barge operators, inlandterminals, rederijen, Havenbedrijf Rotterdam en het programma IDVV van Rijkswaterstaat intensief samen om de operationele keten van de containerbinnenvaart te verbeteren. De gebruikersgroep is opgericht om samen met de toekomstige gebruikers het platform optimaal invulling te geven. In de gebruikersgroep zitten naast HeleenScharroo, Cissy Appeldoorn van APMT, Rogier van Santenvan UWT, Danny Otter van CTT, René Doornhein van Danser, Willem van Eijk van HTS en Dirk Meijer/Wim Luck van ECT.

  “Mijn ervaring in de Rotterdamse haven, probeer ik in deze groep naar voren te brengen,” zegt Scharroo. “In de gebruikersgroep zorgen we dat Nextlogic optimaal aansluit op de behoeften van de verschillende gebruikers. En ongeacht of het nu om gaat om een vertegenwoordiger van een barge operator of van een terminal, we willen allemaal hetzelfde: een goed functionerend informatieplatform, dat voor iedereen even goed werkt.”

 • 10 juni 2014 – Informatieplatform voor Nextlogic wordt gebouwd!
  Nextlogic persbericht - Informatieplatform wordt gebouwd!Dinsdag 10 juni tekende Emile Hoogsteden van Havenbedrijf Rotterdam, tevens voorzitter stuurgroep Nextlogic, de opdracht aan Portbase om het Nextlogic informatieplatform te bouwen. Sinds najaar 2011 werken vertegenwoordigers van de zeehaventerminals, depots, barge operators/inland terminals, rederijen, Havenbedrijf Rotterdam en het programma IDVV van Rijkswaterstaat intensief samen om de operationele keten van de containerbinnenvaart te verbeteren. 

  Emile Hoogsteden: “Dit gezamenlijke proces vergt instemming van alle ketenpartijen met uiteenlopende belangen en kan worden beschouwd als hét samenwerkingsmodel voor de toekomst van de haven.” Ook Jacco de Kok (programmadirecteur IDVV, stuurgroeplid Nextlogic) is enthousiast: “Goederen werken niet samen, mensen in de logistieke keten wel, dit is een mooi voorbeeld hiervan.“

  Lees hier het gehele persbericht.

 • 10 april 2014 – Nextlogic: van praten naar doen

  Ketenpartijen containerbinnenvaart starten stapsgewijze implementatie

  Rotterdam 10 april 2014 – Doel van Nextlogic is het verbeteren van de operationele keten van containerbinnenvaart bestaande uit de Rotterdamse haven, achterlandverbindingen en inland terminals. Voor de containerbinnenvaart moet dit leiden tot een betrouwbaar en concurrerend product, sterke reductie van huidige inefficiënties, de mogelijkheid om te groeien en stimulering van groei. Na een lange periode van voorbereidingen heeft de stuurgroep besluiten genomen waardoor nu concrete stappen gezet zullen worden.

  Lees hier het gehele persbericht.

 • 4 april 2014 – Van praten naar doen!

  Eerder berichtten wij u dat de stuurgroep Nextlogic – waarin alle ketenpartijen van de containerbinnenvaart zijn vertegenwoordigd – de gefaseerde aanpak op hoofdlijnen heeft uitgewerkt en geaccordeerd. Na een lange periode van voorbereidingen heeft de stuurgroep besluiten genomen waardoor nu concrete stappen gezet zullen worden.

  Acht clusters voor informatie-uitwisseling stapsgewijs implementeren
  Verbeterde en uitgebreidere informatie-uitwisseling is noodzakelijk voor het optimaliseren van operationele processen in de keten. Daarom zal een achttal nieuwe en/of verbeterde clusters van informatie stapsgewijs ingevoerd worden. Zo zal bijvoorbeeld de informatie van laad/loslijsten beter gelinkt worden aan verschillende vrijstellingen. Hetgeen zal leiden tot kortere doorlooptijd van de afhandeling en meer flexibiliteit van de operaties. Ook zal de beschikbare en gevraagde afhandelcapaciteit inzichtelijk worden gemaakt. Dit zal leiden tot een effectievere planning en inzet van resources.

  Voorbereidingen grootschalige proef neutrale integrale planning concreet in gang gezet
  De stuurgroep heeft besloten een grootschalige praktijkproef uit te voeren. Tijdens deze proef zullen verschillende concepten voor prioriteitstelling van barges worden getest. Dit zal verder inzicht geven in het effect op de efficiëntie en betrouwbaarheid van de keten. De proef zal in de loop van volgend jaar plaatsvinden. Tot die tijd zal een aantal randvoorwaarden worden ingevuld waarna eenplanningssysteem (BREIN) zal worden ontwikkeld.

  PULL concept opschalen
  Nu het PULL concept is uitgewerkt en getest, zal het verder worden opgeschaald. Hierbij worden calls uitgespaard, doordat containers gelost worden op een andere terminal waar het betrokken binnenvaartschip toch al naartoe gaat.

  Lees hier het gehele bericht over de besluitvorming van de Nextlogic stuurgroep.

 • 13 maart 2014 – Nieuwe data Nextlogic informatiesessies voor stakeholders bekend

  Nadat we recent de regiosessies Nextlogic voor maart helaas moesten cancelen, nodig ik u graag – wederom – uit voor één van de regiosessies Nextlogic in april.

  Tijdens deze sessies zullen we u informeren over de meerwaarde van Nextlogic voor barge operators en inland terminals en de concrete stappen die op stapel staan.

  We hebben hiervoor de volgende drie definitieve data vastgesteld:

  • Woensdag 16 april, 14.00-17.00, Ridderkerk
  • Donderdag 17 april, 09.30-12.30, Den Bosch
  • Donderdag 17 april, 15.00-18.00, Zwolle

  Let op: de sessies op ma 14 april in Zwolle en do 17 april in Breukelen zijn samengevoegd. Deze sessie is vindt nu plaats op do 17 april, 15.00-18.00 in Zwolle.

  Wanneer u bij één van deze sessies aanwezig wilt zijn, kunt u uw aanmelding sturen aan: info@nextlogic.nl. Na uw aanmelding ontvangt u de definitieve locatie. Graag tot in april!

 • 22 november 2013 – Gefaseerde aanpak Nextlogic op hoofdlijnen uitgewerkt

  Eerder berichtten wij u dat de stuurgroep Nextlogic – waarin alle ketenpartijen van de containerbinnenvaart zijn vertegenwoordigd – op 10 oktober heeft besloten tot een gefaseerde aanpak. Het doel is en blijft ongewijzigd: het verbeteren van de operationele keten van containerbinnenvaart o.a. via een integrale, neutrale planning van terminal- en depot slots in de Rotterdamse haven. De gefaseerde aanpak is nu op hoofdlijnen uitgewerkt en door de stuurgroep op 21 november geaccordeerd.

  Voordelen gefaseerde implementatie
  • Door invoering in kleine stappen zijn risico’s beter beheersbaar en kunnen op kortere termijn al de eerste vruchten geplukt worden.
  • Deelnemende partijen hebben meer tijd om zich “Nextlogic proof” te maken: aanpassen processen en (op termijn) systemen.

  Implementatie langs drie hoofdlijnen
  • Het verbeteren en uitbreiden van informatie-uitwisseling
  • Het komen tot een neutrale integrale planning
  • Invullen van bijbehorende randvoorwaarden

  Vervolgstappen
  • Q1 – Q3 2014: Uitwerken plannen van aanpak van 8 nieuwe / verbeterde clusters van informatie. Met als doel de kwaliteit en dekkingsgraad van informatie te verbeteren en uit te breiden. Tevens noodzakelijk voor verdere verbetering en uitbreiding van performance meting.
  • Q1 – Q2 2014: Opzetten van een kleinschalige praktijkproef gericht op het onderzoeken van de effecten van (verschillende varianten van) “fixed windows” bij een neutrale integrale planning.
  • Q 1 – Q2 2014: Invullen randvoorwaarden m.b.t. governance, aansprakelijkheden en afspraken over verdeling exploitatiekosten.
  • 2014: Actieve communicatie; verzenden nieuwsbrief, aanpassen website, roadshows.

  Nu de keuze voor het overall stappenplan is gemaakt, kunnen ook de pilots van Pull en Push concepten – onderdeel van de pijler call optimalisatie – verder worden opgeschaald.

  Lees hier het gehele bericht over de besluitvorming van de Nextlogic stuurgroep.

 • 11 oktober 2013 – Nextlogic aanpak gefaseerd implementeren

  Op donderdag 10 oktober heeft de stuurgroep Nextlogic – waarin alle ketenpartijen van de containerbinnenvaart zijn vertegenwoordigd – besloten tot een gefaseerde implementatie van Nextlogic.

  De belangrijkste reden voor dit besluit zijn:
  • Gefaseerde aanpak brengt minder projectrisico’s met zich mee
  • Informatie-uitwisseling – volledig, juist en op tijd bij relevante partijen – is cruciaal voor goede werking van de geautomatiseerde planningstool (Brein)
  • Op basis van simulatie kunnen betere besluiten worden genomen
  • Gefaseerde aanpak zorgt sneller voor concrete resultaten

  De route naar een betrouwbaar en concurrerend product zal in stappen worden genomen die de komende weken gezamenlijk met de markt worden uitgewerkt. Hierbij zullen ook risico’s, zoals langere looptijd en (daarmee) hogere projectkosten, worden meegenomen.

  Lees hier het gehele bericht over de besluitvorming van de Nextlogic stuurgroep.

 • 5 juli 2013 – Grootschalige praktijkproef

  De afgelopen maanden is aan de individuele bedrijven gevraagd zich uit te spreken over hun deelname aan een grootschalige praktijkproef, gericht op neutrale, integrale planning van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven. Zoals (wellicht) bekend is de stuurgroep van Nextlogic 4 juli bij elkaar geweest om de vervolgstappen te bespreken.

  Het aantal ontvangen intenties tot deelname is overtuigend. Tegelijkertijd is duidelijk geworden dat een aantal zaken nog verder uitgewerkt dient te worden, zoals de verdeling van exploitatiekosten na de proef, vletwerk en aansprakelijkheden.

  Daarom is besloten onverminderd door te gaan met de voorbereidingen van de praktijkproef. Het formeel afsluiten van contracten met betrekking tot het BREIN zal worden uitgesteld, zodat relevante issues komende maanden zorgvuldig kunnen worden uitgewerkt en latere (dure) scopeaanpassingen kunnen worden voorkomen.

  Om meer stromen te gaan bundelen worden ook concepten als Hub/Hop en Push/Pull verder uitgewerkt.

 • 26 maart 2013 – Nextlogic zorgt voor doorbraak in afhandeling containerbinnenvaart

  Containerbinnenvaartpartijen zetten gezamenlijk schouders onder ketenoptimalisatie

  Rotterdam 26 maart 2013 – Gisteren hebben vertegenwoordigers van ketenpartijen van de containerbinnenvaart unaniem ingestemd met de concrete uitvoering van Nextlogic. Een gezamenlijk initiatief van vertegenwoordigers van barge operators, zeehaventerminals, depots, rederijen en inland terminals, samen met Havenbedrijf Rotterdam en het ministerie van Infrastructuur en Milieu. Nextlogic gaat de inefficiënties in de containerbinnenvaart zoals lange wachttijden en onvoorspelbare planning met een havenbrede en integrale oplossing aanpakken.

  Lees hier het gehele persbericht.

 • 26 maart 2013 – Nextlogic führt zum Durchbruch in der Abfertigung von Containerbinnenschiffen

  Schulterschluss bei der Kettenoptimierung in der Containerbinnenschifffahrt

  Rotterdam, 26. März 2013 – An der Containerbinnenschifffahrt beteiligte Logistikteilnehmer haben gestern einstimmig die Umsetzung von Nextlogic verabschiedet. Dabei handelt es sich um eine gemeinsame Initiative von Schiffsoperatoren, Seehafenterminals, Depots, Reedereien und Inland Terminals in Zusammenarbeit mit dem Hafenbetrieb Rotterdam sowie dem niederländischen Ministerium für Infrastruktur und Umwelt. Nextlogic bietet eine hafenbreite, integrale Lösung für die Beseitigung von Ineffizienzen in der Containerbinnenschifffahrt, wie zum Beispiel lange Wartezeiten an den Terminals oder Planungsschwierigkeiten.

  Lees hier het gehele persbericht in het Duits.