Privacyverklaring

Onze privacyverklaring is onlosmakelijk onderdeel van ons privacy beleid. Bij Nextlogic gaan wij vanzelfsprekend zeer zorgvuldig om met de gegevens van onze zakelijke klanten. In deze verklaring beschrijven wij daarom welke gegevens wij opslaan en waarvoor we deze gegevens gebruiken.

Welke gegevens worden verzameld?

Bij het aanmelden als klant van Nextlogic vragen wij aan u de volgende persoonsgegevens:

– Contactpersoon
– Telefoonnummer
– E-mailadres
– Gebruikersnaam
– AIS-nummer (alleen van toepassing op barge operators)

Bij het aanmelden voor een nieuwsbrief vragen wij aan u de volgende persoonsgegevens:

– Naam
– E-mailadres

Waarom worden die gegevens opgeslagen?

De opgeslagen gegevens gebruiken wij voor verschillende doeleinden:

Het leveren van de dienst
We gebruiken de gegevens om het aangemelde schip naar de juiste kade te verwijzen, maar ook om met u te kunnen communiceren over de voortgang van de aanmelding of de rotatie. Het kan zijn dat er bij de rotatie samengewerkt wordt met een derde partij. Wij verstrekken uw gegevens dan ook aan die derde partij. Daarbij eisen we van die partij dat zij net zo zorgvuldig met de gegevens omgaan als wij dat zelf doen.

Inloggegevens
Op basis van gebruikersnaam wordt de klant herkend en vastgesteld en gekoppeld aan een account. In uw account worden de klantgegevens opgeslagen en informatie over eerdere rotaties. Zo hoeft u niet bij iedere rotatie aanmelding opnieuw al uw gegevens in te voeren.

Nieuwsbrieven
Wij houden klanten en geĆÆnteresseerden graag op de hoogte van relevante ontwikkelingen, zoals marktontwikkeling en de doorontwikkeling van de dienstverlening van Nextlogic. Dit doen wij alleen op basis van een initiĆ«le opt-in aanmelding voor de nieuwsbrief. Als u onze nieuwsbrieven niet langer prijs op stelt, kunt u ons dat laten weten door een e-mail te sturen naar info@nextlogic.nl, of door de unsubscribe link in de nieuwsbrief.

Wat doen wij niet met de gegevens?

Wij verstrekken persoonsgegevens zonder uw toestemming niet aan derden, behalve als de wet dat ons verplicht. Het voorgaande geldt met uitzondering van derden die door Nextlogic worden ingeschakeld voor gegevensverwerking voor het doel en via de middelen die Nextlogic vast heeft gesteld. In een dergelijke situatie sluiten wij een verwerkersovereenkomst met deze derden.

Meer lezen over privacy?

Wilt u meer lezen over hoe wij omgaan met privacy? Neem dan contact met ons op en vraag naar ons privacy beleid.

Tot slot

Deze privacyverklaring is vastgesteld door de directie van Nextlogic d.d. 16 augustus 2018. Jaarlijks zal een controle plaatsvinden of aanpassingen noodzakelijk zijn.

Voor vragen of opmerkingen met betrekking tot de privacyverklaring kunt u terecht bij de Data Protection Officer via info@nextlogic.nl.