Binnen Nextlogic zijn inmiddels flinke stappen voorwaarts gemaakt. Zo is de eerste functionaliteit voor verbeterde informatie-uitwisseling klaar om in de praktijk getest te worden. Het gaat om een toepassing die terminal- en depot operators in staat stelt hun beschikbare afhandelcapaciteit voor de binnenvaart openbaar te maken. Graag informeren wij u over deze voortgang en de concrete acties die op stapel staan. Hiervoor organiseren wij op woensdag 25 maart, dinsdag 31 maart en donderdag 2 april bijeenkomsten voor relevante marktpartijen bij het Havenbedrijf Rotterdam. Uitnodigingen voor deze bijeenkomsten volgen spoedig.