Waarom Nextlogic

Jaarlijks worden ca. 2.500.000 containers per binnenvaart vervoerd binnen de haven en tussen de haven en de bestemmingen in het achterland. Daarmee is de binnenvaart een van de drijvende krachten achter het succes van de containerhaven Rotterdam. Voor de betrokken partijen is een goede planning cruciaal.
Bij de afhandeling van de containerbinnenvaart wordt er intensief tussen planners afgestemd. Zij maken een planning voor hun eigen schepen en kades en hebben daarbij uitsluitend zicht op het eigen plan en de beschikbare capaciteit. Hierdoor lukt het vaak niet om de vraag en het aanbod goed op elkaar aan te laten sluiten. Nextlogic brengt hier verandering in door een integrale planning aan te bieden voor de afhandeling van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven.

Neem contact op

Integrale planning

Nextlogic biedt een integrale planning voor de afhandeling van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven. Dat leidt tot een optimale inzet van assets en maakt het binnenvaartproduct efficiënt en betrouwbaar.

De integrale planning is voor alle partijen haalbaar en passend en is op basis van de geleverde informatie en de opgestelde KPI’s en rekenregels. De rotaties worden op een dusdanige manier gepland zodat alle containers op tijd bij de juiste kade worden afgeleverd en opgehaald, waarbij alle schepen binnen hun opgegeven rotatietijd blijven. Tegelijkertijd kiest het technische systeem ervoor slim gebruik te maken van de beschikbaar gestelde kranen op terminals en depots, zodat deze zo veel als mogelijk aaneengesloten kunnen werken. Het systeem optimaliseert continu op basis van real-time wijzigingen.

Voor het optimaal functioneren van het systeem is het noodzakelijk dat de informatie-uitwisseling volledig op orde is. De informatie moet juist, volledig en op tijd bij alle relevante partijen beschikbaar zijn. Daarnaast is het essentieel dat alle partijen meedoen en hun gemaakte afspraken nakomen.Goede informatie-uitwisseling is de basis voor de integrale planning en dus cruciaal voor een permanente verbetering van het containerbinnenvaartproduct.

Met AIS beperken we vertragingen door voortgang te monitoren

Niemand wil vertraging hebben. Nextlogic beperkt deze door de voortgang van barges continu te monitoren. Ziet Nextlogic met AIS dat er oponthoud ontstaat? Dan passen we de planning meteen aan en alle betrokkenen krijgen hiervan bericht. Een vrijgekomen terminalslot wordt meteen weer opgevuld en de rotatie van de vertraagde barge wordt herpland.
De schipper zorgt dat het AIS-signaal bij bezoek aan Rotterdam altijd geactiveerd is. Zo beperken we samen onnodige vertragingen.

Kades efficiënt benutten en intern transport beperken

Met Nextlogic kunnen terminals dit doel bereiken. De barge operator geeft laad- en loslijsten door, en de terminal geeft data door zoals stack-informatie. Nextlogic plant de barge vervolgens op de kadelocatie die het minste voor- en natransport vergt. De terminal geeft complete en up-to-date data door voor maximaal voordeel.

We maken realistische en efficiënte planningen

Nextlogic zet zich voor alle deelnemers even hard in en maakt op basis van verschillende belangen een neutrale en realistische planning, die rekening houdt met iedereen. We gebruiken daarvoor gezamenlijk vastgestelde planning KPI’s. Zoals kraanbezetting of korte havenverblijftijd. Zo kan Nextlogic een optimale planning aanbieden die in het voordeel werkt van alle partijen. De deelnemers geven actuele informatie, waardoor Nextlogic voor iedereen het beste uit het systeem haalt.

Door beter inzicht helpen we prestaties verbeteren

Met inzicht kun je je voordeel doen. Nextlogic geeft dat inzicht aan alle deelnemers. In de eigen resultaten, en die van de hele containerbinnenvaartketen. Maandelijkse rapportages tonen de prestaties van de eigen vloot en kades en de belangrijkste KPI’s, zoals havenverblijftijd en de inzet van kades en kranen. Met die inzichten kunnen prestaties blijvend verbeterd worden. De deelnemers analyseren de gegevens die Nextlogic verschaft en doen er hun voordeel mee.

De integrale planning houdt rekening met planrestricties

Welke rotatie gaat een barge maken? Moet deze bijvoorbeeld eerst een los-call en daarna een laad-call maken? Of heeft de barge ‘fixed window’-afspraken? Nextlogic ziet dit als een restrictie en plant elke call bij de verschillende terminals aan de hand van de door de barge operator opgegeven informatie. Hoe meer restricties hoe minder planmogelijkheden, dus hoe minder efficiënt de planning is. Het is belangrijk dat de barge operator alleen restricties opgeeft als dit niet anders kan. Zo worden de planmogelijkheden vergroot en daarmee uiteindelijk de efficiëntie.

Door snelle herplanning beperkt Nextlogic de impact van verstoringen

Storm, extreme waterstanden of andere onverwachte omstandigheden? Nextlogic voorkomt dat bijvoorbeeld het uitvallen van een kraan tot grote verstoringen leidt. Onze integrale planning springt direct in op veranderingen. Met een geactualiseerde en geoptimaliseerde planning, kan iedereen vervolgens snel weer verder. Een terminal geeft altijd vroegtijdig verstoringen door. Nextlogic past hierop de planning aan en informeert de barge operator en schipper. Door transparantie verminderen we samen de impact van verstoringen.

Toegevoegde waarde

Nextlogic levert een positieve bijdrage aan de groei- en modal shift ambities van de Rotterdamse haven, de groei van de terminals op de Maasvlakte en de stad en draagt bij aan de versterking van de concurrentiepositie van de haven van Rotterdam. Middels de integrale planning vergroot Nextlogic de tevredenheid voor ketenpartijen over o.a. verblijftijden, wachttijden, piekvorming, spook-containers en no-shows.

Nextlogic kan door het optimaal inzetten van de bestaande assets tevens bijdragen aan het verkorten van de herstelperiode na een verstoring. Bijvoorbeeld door slechte weersomstandigheden of vertraagde zeeschepen. Sneller herstel na een verstoring voorkomt aanzienlijke financiële schade. En een efficiënter planningsproces en optimale planning vermijdt overuren, onnodig snel varen en verbetert de inzet en benuttingsgraad van schepen, kranen en ploegen.

Barge operator
✓ Efficiëntere inzet en benutting van schepen
✓ Betrouwbare & snellere doorlooptijd
✓ Betere service naar de klant


Terminal & Depot

✓ Optimale inzet van kades, kranen en ploegen
✓ Efficiëntere interne logistiek & stacking
✓ Meer controle over containers


Rederij

✓ Betere aansluiting met deep sea
✓ Containers beschikbaar volgens plan


Verlader

✓ Betrouwbare modaliteit voor transport van containers van en naar het achterland

Meer informatie

Ga naar de download-pagina om de Nextlogic factsheet en/of de Nextlogic presentatie te downloaden.

Downloads