Kosten voor deelname nextlogic

Nieuwe deelnemers aan Nextlogic betalen een vast abonnementsbedrag van
€ 325,- per maand plus een bijdrage per geplande container. Daarnaast is aan Portbase een vergoeding verschuldigd voor het dagelijks gebruik van de service MCA Barge.

Barge operators

€ 0,523 per
container move

terminal operators

€ 0,523 per
container move

Empty Depots

€ 0,523 per
container move

Introductietarief nieuwe deelnemers

Nieuwe deelnemers krijgen na de implementatieperiode van twee weken, gedurende drie maanden een 50% korting op het vaste abonnementsbedrag.

zorg voor een API-Koppeling

Eenmalig is voor barge operators een investering nodig in een API-verbinding. Dit is nodig voor het real-time van systeem naar systeem uitwisselen van alle benodigde informatie en het binnenkrijgen van de integrale planning via MCA Barge. Neem hiervoor contact op met een softwareleverancier.

Scroll to Top