Kosten voor deelname nextlogic

Deelnemers aan Nextlogic betalen vanaf Q1 2023 een vast abonnementsbedrag van € 280,- per maand plus een bijdrage per geplande container. De hoogte van deze bijdrage verschilt per rol in de keten. Daarnaast is aan Portbase een vergoeding verschuldigd voor het dagelijks gebruik van de service MCA Barge.

Bijdrage per geplande container, op basis van prijspeil 2020

Introductietarief nieuwe deelnemers

Nieuwe deelnemers krijgen na de implementatieperiode van twee weken, gedurende drie maanden een 50% korting op het vaste abonnementsbedrag.

zorg voor een API-Koppeling

Eenmalig is voor barge operators een investering nodig in een API-verbinding. Dit is nodig voor het real-time van systeem naar systeem uitwisselen van alle benodigde informatie en het binnenkrijgen van de integrale planning via MCA Barge. Neem hiervoor contact op met een softwareleverancier.

Scroll naar top