Kosten voor deelname nextlogic

Nieuwe deelnemers aan Nextlogic betalen een vast abonnementsbedrag van € 325,- per maand plus een bijdrage per geplande container. Daarnaast is aan Portbase een vergoeding verschuldigd voor het dagelijks gebruik van de service MCA Barge.

Barge operators

Volle containers:
€ 0,562 per
container move

Lege containers:
€ 0,30 per
container move

terminal operators

Volle containers:
€ 0,562 per
container move

Lege containers:
€ 0,30 per
container move

Empty Depots

Volle containers:
€ 0,562 per
container move

Lege containers:
€ 0,30 per
container move

Introductietarief nieuwe deelnemers

Nieuwe deelnemers krijgen na de implementatieperiode van twee weken, gedurende drie maanden een 50% korting op het vaste abonnementsbedrag.

zorg voor een API-Koppeling

Eenmalig is voor barge operators een investering nodig in een API-verbinding. Dit is nodig voor het real-time van systeem naar systeem uitwisselen van alle benodigde informatie en het binnenkrijgen van de integrale planning via MCA Barge. Neem hiervoor contact op met een softwareleverancier.

Scroll naar boven