Zo werkt de integrale planning

Elk binnenvaartbezoek optimaal gepland

Nextlogic biedt een neutrale, integrale planning voor de afhandeling van de containerbinnenvaart in de Rotterdamse haven. Dat leidt tot een optimale inzet van binnenvaartschepen, kades en terminalkranen en helpt mee om onnodige vertragingen te voorkomen.

Video’s op deze website worden verzorgd door het YouTube streaming media platform. YouTube kan gepersonaliseerde advertenties tonen voorafgaand aan de vertoning van de video. Deze toestemming is optioneel, maar nodig om video’s direct op deze website te kunnen bekijken.

Bekijk details

Informatie-uitwisseling is de basis 

Voorafgaand aan elk bezoek van een containerbinnenschip aan de haven van Rotterdam meldt de barge operator tijdig de rotatie-, bezoek- en ladinginformatie. De centrale ingang hiervoor is de service Melding Container Achterland Barge (MCA Barge) van Portbase. Die informatie versturen kan via het web, maar het meest makkelijk en efficiënt gebeurt dit via een API-verbinding. Alle data gaan dan rechtstreeks real-time van systeem naar systeem. 

Van losse informatie naar integrale planning

Nextlogic ontvangt vanuit MCA Barge automatisch alle benodigde informatie van de barge operators. Van de containerterminals en empty depots krijgt Nextlogic rechtstreeks input over hun beschikbare capaciteit. Aan de hand hiervan – en eventueel opgegeven restricties – maakt Nextlogic de integrale planning, met voor elk schip een geoptimaliseerde bezoekvolgorde. Elk kwartier past de planning zich dynamisch aan bij de actuele situatie.

Varen volgens opgegeven bezoekvolgorde

Barge operators krijgen de integrale planning – en de daarbinnen plaatsvindende  veranderingen – via MCA Barge steeds real-time teruggekoppeld. Schippers beschikken vanuit Nextlogic over een eigen schippersscherm, met de bezoekvolgorde en tijdstippen van de aan te lopen terminals en depots. Voor een optimale werking van de integrale planning is het essentieel dat schippers de opgegeven planning altijd exact opvolgen. 

De integrale planning nader bekeken

We maken realistische en efficiënte planningen

Video’s op deze website worden verzorgd door het YouTube streaming media platform. YouTube kan gepersonaliseerde advertenties tonen voorafgaand aan de vertoning van de video. Deze toestemming is optioneel, maar nodig om video’s direct op deze website te kunnen bekijken.

Bekijk details

Kades efficiënt benutten en intern transport beperken

Video’s op deze website worden verzorgd door het YouTube streaming media platform. YouTube kan gepersonaliseerde advertenties tonen voorafgaand aan de vertoning van de video. Deze toestemming is optioneel, maar nodig om video’s direct op deze website te kunnen bekijken.

Bekijk details

Door beter inzicht helpen we prestaties verbeteren

Video’s op deze website worden verzorgd door het YouTube streaming media platform. YouTube kan gepersonaliseerde advertenties tonen voorafgaand aan de vertoning van de video. Deze toestemming is optioneel, maar nodig om video’s direct op deze website te kunnen bekijken.

Bekijk details

De integrale planning houdt rekening met planrestricties

Video’s op deze website worden verzorgd door het YouTube streaming media platform. YouTube kan gepersonaliseerde advertenties tonen voorafgaand aan de vertoning van de video. Deze toestemming is optioneel, maar nodig om video’s direct op deze website te kunnen bekijken.

Bekijk details

door VOORTGANG TE MONITOREN met AIS VERTRAGING BEPERKEN

Video’s op deze website worden verzorgd door het YouTube streaming media platform. YouTube kan gepersonaliseerde advertenties tonen voorafgaand aan de vertoning van de video. Deze toestemming is optioneel, maar nodig om video’s direct op deze website te kunnen bekijken.

Bekijk details

Door herplanning de impact van verstoringen beperken

Video’s op deze website worden verzorgd door het YouTube streaming media platform. YouTube kan gepersonaliseerde advertenties tonen voorafgaand aan de vertoning van de video. Deze toestemming is optioneel, maar nodig om video’s direct op deze website te kunnen bekijken.

Bekijk details
Scroll naar boven